Výsledky hledání:

moči

 • Encyklopedie

  chloruria

  ae, f. ( chlorum chlór, ř. uron moč) chlorurie, přítomnost chloridů v moči
 • Encyklopedie

  cholaluria

  ae, f. ( acidum cholalicum kyselina žlučová, ř. uron moč) cholalurie, přítomnost žlučových kyselin v moči
 • Encyklopedie

  cholesteroluria

  ae, f. ( cholesterolum cholesterol, ř. uron moč) cholesterolurie, přítomnost cholesterolu v moči
 • Encyklopedie

  choluria

  ae, f. (ř. chole žluč, ř. uron moč) cholurie, přítomnost žluči v moči
 • Encyklopedie

  chromaturia

  ae, f. (ř. chroma-chromatos barva, ř. uron moč) chromaturie, barevná moč, vylučování nápadně zbarvené moči
 • Encyklopedie

  chyluria

  ae, f. (ř. chylos šťáva, ř. uron moč) chylurie, přítomnost chylu v moči, mléčně zakalená moč
 • Encyklopedie

  icterus

  i, m. (ř. ikteros žloutenka) ikterus, žluté zabarvení tkání žlučovým barvivem (bilirubinem) přecházejícím za patologických stavů z krve do tkání. Icterus acholuricus žloutenka bez charakteristické přítomnosti žlučového barviva v moči. Icterus anhepaticus žloutenka anhepatická vzniklá z jiných příčin, než je porucha jaterní. Icterus antictericus skrytá forma žloutenky. Icterus cyanoticus žloutenka cyanotická s projevy těžké srdeční dekompenzace a s cyanózou. Icterus dissociatus žloutenka disociovaná, při disociaci mezi přírůstkem bilirubinu a relativním nedostatkem žlučových kyselin. Icterus extrahepaticus žloutenka způsobená jiným onemocněním, než je onemocnění jater. Icterus haemolyticus (dynamicus) žloutenka vyvolaná zvýšeným rozpadem červených krvinek. Icterus hepatogenes žloutenka hepatogenní, jaterního původu.
 • Encyklopedie

  infiltratio

  onis, f. (l. in v, do, l. filtrare cedit) infiltrace, pronikání, vnikání; prostoupení orgánů zánětlivými či nádorovými buňkami nebo jinou látkou; druh místního znecitlivění vstřikováním znecitlivující látky do tkáně (místní anestézie). Infiltratio biliosa infiltrace žlučová, prosáknutí tkáně žlučí. Infiltratio inflammatoria infiltrace zánětlivá. Infiltratio tumorosa infiltrace nádorová, prostoupení tkáně nádorovými buňkami. Infiltratio urinosa infiltrace urinózní, močová, prosáknutí tkáně močí
 • Encyklopedie

  inosituria

  ae, f. (ř. is-inos vlákno, tkáň, ř. uron moč) inositurie, přítomnost inositu v moči
 • Encyklopedie

  isosthenuria

  ae, f. (ř. isos stejný, ř. sthenos síla, ř. uron moč) izostenurie, vylučování moči, jejíž specifická hmotnost se blíží specifické hmotnosti ultrafiltrátu krevní plazmy
Celkem záznamů: 419Zdravě.cz na Facebooku