Výsledky hledání:

moči

 • Encyklopedie

  nubecula

  ae, f. (l. nubes mrak) obláček, lehký zákal oční rohovky po zánětu; obláčkovité zkalení ustálené moči
 • Encyklopedie

  oligohydruria

  ae, f. (ř. oligos málokterý, ř. hydor voda, ř. uron moč) oligohydrurie, snížený objem moči, koncentrovaná moč
 • Encyklopedie

  oliguria

  ae, f. (ř. oligos málokterý, ř. uron moč) oligurie, snížené množství vylučované moči
 • Encyklopedie

  opsiuria

  ae, f. (ř. opse pozdě, ř. uron moč) opsiurie, zvýšené vylučování moči během hladovění ve srovnání se stavem při normálním příjmu jídla
 • Encyklopedie

  orthouria

  ae, f. (ř. orthos rovný, ř. uron moč) ortourie, normální vylučování moči
 • Encyklopedie

  oxalismus

  i, m. (ř. oxalis šťavel, sal oxalicum šťavelan) nadměrné vylučování šťavelanu močí
 • Encyklopedie

  oxaluria

  ae, f. (ř. oxalis šťavel, ř. uron moč) oxalurie, přítomnost šťavelanů v moči
 • Encyklopedie

  pentosuria

  ae, f. ( pentosum, ř. uron moč) pentosurie, přítomnost pentózy v moči
 • Encyklopedie

  pepsinuria

  ae, f. ( pepsinum pepsin, ř. uron moč) pepsinurie, přítomnost pepsinu v moči
 • Encyklopedie

  phosphaturia

  phosphoruria, ae, f. ( phosphatum fosfát, ř. fosforos fosfor, ř. uron moč) fosfaturie, fosforurie, přítomnost fosfátu v moči
Celkem záznamů: 405Zdravě.cz na Facebooku