Výsledky hledání:

moči

 • Encyklopedie

  uroporphyrinum

  i, n. (ř. uron moč, porphyrinum porfyrin) uroporfyrin, porfyrin obsažený ve zvýšeném množství v moči při některých typech porfyrické choroby
 • Encyklopedie

  uropsammus

  i, m. (ř. uron moč, ř. psammos písek) uropsamus, písek v moči
 • Encyklopedie

  uropyonephrosis

  is, f. (ř. uron moč, ř. pyon hnis, ř. nefros ledvina) uropyonefróza, přítomnost moči a hnisu v rozšířeném dutém systému ledviny
 • Encyklopedie

  urorrhoea

  ae, f. (ř. uron moč, ř. rhoia tok) urorea, nechtěný odtok moči, nadměrné močení
 • Encyklopedie

  urosaccharometria

  ae, f. (ř. uron moč, ř. sakcharon cukr, ř. metron míra, měřítko) urosakcharometrie, stanovení cukru v moči
 • Encyklopedie

  uroscopia

  ae, f. (ř. uron moč, ř. skopein pozorovat) uroskopie, vyšetřování moči
 • Encyklopedie

  uroschesis

  is, f. (ř. uron moč, ř. schesis zástava) uroscheze, zadržování moči
 • Encyklopedie

  urotoxia

  ae, f. (ř. uron moč, ř. toxon jed) urotoxie, celková otrava organismu, způsobená zplodinami přítomnými v moči
 • Encyklopedie

  urotoxinum

  i, n. (ř. uron moč, ř. toxon jed) urotoxin, jedovatá látka odstraňovaná z organismu močí, v které se koncentruje
 • Encyklopedie

  urrhagia

  ae, f. (ř. uron moč, ř. rhagia od rhegnynai výron) uroragie, nadměrný odtok moči
Celkem záznamů: 419Zdravě.cz na Facebooku