Výsledky hledání:

mozek

 • Encyklopedie

  encephaloarteriographia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, arteria tepna, ř. grafein psát) encefaloarteriografie, rentgenové znázornění mozkových tepen po podání kontrastní látky
 • Encyklopedie

  encephalocele

  encephalocystocele, es, f. (ř. enkefalos mozek, ř. kele kýla, vyhřez, ř. kystis dutina) encefalokéla, encefalocystokéla, výhřez mozku, vrozený defekt CNS a jeho obalů
 • Encyklopedie

  encephalodysplasia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. dysplasia porušený vývoj) encefalodysplazie, vrozená anomálie mozku
 • Encyklopedie

  encephalographia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. grafein psát) encefalografie, rentgenové vyšetření mozkových prostorů, pomocí kontrastní náplně
 • Encyklopedie

  encephaloides

  es (ř. enkefalos mozek, ř. eidos podoba) encefaloidní, podobný mozkové tkáni
 • Encyklopedie

  encephalomalacia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. malakia změknutí) encefalomalacie, změknutí mozku, kolikvační rozpad mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  encephalomeningitis

  itidis, f. (ř. enkefalos mozek, ř. meninx-meningos plena mozková) encefalomeningitida, zánět mozku a měkkých plen mozkových
 • Encyklopedie

  encephalomeningocele

  es, f. (ř. enkefalos mozek, ř. meninx-meningos plena mozková, ř. kele výhřez, kýla) encefalomeningokéla, výhřez mozku a měkkých plen mozkových
 • Encyklopedie

  encephalomyelitis

  itidis, f. (ř. enkefalos mozek, ř. myelos mícha) encefalomyelitida, současný zánět mozku a míchy
 • Encyklopedie

  encephalomyelopathia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. myelos mícha, ř. pathos choroba) encefalomyelopatie, blíže nespecifikované onemocnění mozku a míchy
Celkem záznamů: 234Zdravě.cz na Facebooku