Výsledky hledání:

mozek

 • Encyklopedie

  encephalographia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. grafein psát) encefalografie, rentgenové vyšetření mozkových prostorů, pomocí kontrastní náplně
 • Encyklopedie

  encephaloides

  es (ř. enkefalos mozek, ř. eidos podoba) encefaloidní, podobný mozkové tkáni
 • Encyklopedie

  encephalomalacia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. malakia změknutí) encefalomalacie, změknutí mozku, kolikvační rozpad mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  encephalomeningitis

  itidis, f. (ř. enkefalos mozek, ř. meninx-meningos plena mozková) encefalomeningitida, zánět mozku a měkkých plen mozkových
 • Encyklopedie

  encephalomeningocele

  es, f. (ř. enkefalos mozek, ř. meninx-meningos plena mozková, ř. kele výhřez, kýla) encefalomeningokéla, výhřez mozku a měkkých plen mozkových
 • Encyklopedie

  encephalomyelitis

  itidis, f. (ř. enkefalos mozek, ř. myelos mícha) encefalomyelitida, současný zánět mozku a míchy
 • Encyklopedie

  encephalomyelopathia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. myelos mícha, ř. pathos choroba) encefalomyelopatie, blíže nespecifikované onemocnění mozku a míchy
 • Encyklopedie

  encephalomyocarditis

  itidis, f. (ř. enkefalos mozek, myocardium sval srdeční) encefalomyokarditida, zánět mozku a srdečního svalu
 • Encyklopedie

  encephalopathia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. pathos choroba) encefalopatie, blíže nespecifikované onemocnění mozku, vzniklé např. následkem jiných orgánových poruch. Encephalopathia hypertensiva encefalopatie hypertenzní, v rámci hypertenzní krize. Encephalopathia perinatalis encefalopatie perinatální, dětská mozková obrna, poruchy vzniklé z postižení mozku v perinatálním období. Encephalopathia portocavalis encefalopatie portokavální při jaterním selhávání a otevřených spojkách mezi portální a dolní dutou žílou. Encephalopathia saturnina onemocnění mozku jako následek chronické otravy olovem. Encephalopathia uremica encefalopatie uremická, při ledvinovém selhání, jako jeden z projevů urémie
 • Encyklopedie

  encephalopunctura

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, l. punctura probodnutí) encefalopunktura, chirurgické nabodnutí mozku
Celkem záznamů: 231Zdravě.cz na Facebooku