Výsledky hledání:

mozek

 • Encyklopedie

  encephalalgia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. algos bolest) encefalalgie, bolest uvnitř hlavy
 • Encyklopedie

  encephalicus

  a, um (ř. enkefalos mozek) encefalický, mozkový
 • Encyklopedie

  encephalitis

  itidis, f. (ř. enkefalos mozek) encefalitida, zánět mozku. Encephalitis acuta disseminata encefalitida prudká roztroušená, ložiskovitá, s mozkovými a míšními příznaky. Encephalitis acuta haemorrhagica encefalitida prudká hemoragická, zánět mozku při akutních infekčních onemocněních s tečkovitým krvácením kolem mozkových cév. Encephalitis encephalomyelitica encefalitida provázená postižením míšních kořenů. Encephalitis epidemica seu lethargica, Economo encefalitida epidemická, charakterizovaná zánikem gangliových buněk s těžkými degenerativními změnami jader mozkového kmene a diencefala. Encephalitis herpetica encefalitida vyvolaná virem herpes simplex, charakterizovaná změnami až rozpadem gangliových buněk v kůře mozku. Encephalitis japanica encefalitida vyskytující se na Dálném východě; je přenášena moskyty. Encephalitis periaxialis diffusa encefalitida postihující výhradně nervová vlákna v bílé hmotě mozkové. Encephalitis purulenta encefalitida hnisavá, hnisavý zánět mozku. Encephalitis subcorticalis encefalitida postihující podkorové okrsky mozku
 • Encyklopedie

  encephaloarteriographia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, arteria tepna, ř. grafein psát) encefaloarteriografie, rentgenové znázornění mozkových tepen po podání kontrastní látky
 • Encyklopedie

  encephalocele

  encephalocystocele, es, f. (ř. enkefalos mozek, ř. kele kýla, vyhřez, ř. kystis dutina) encefalokéla, encefalocystokéla, výhřez mozku, vrozený defekt CNS a jeho obalů
 • Encyklopedie

  encephalodysplasia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. dysplasia porušený vývoj) encefalodysplazie, vrozená anomálie mozku
 • Encyklopedie

  encephalographia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. grafein psát) encefalografie, rentgenové vyšetření mozkových prostorů, pomocí kontrastní náplně
 • Encyklopedie

  encephaloides

  es (ř. enkefalos mozek, ř. eidos podoba) encefaloidní, podobný mozkové tkáni
 • Encyklopedie

  encephalomalacia

  ae, f. (ř. enkefalos mozek, ř. malakia změknutí) encefalomalacie, změknutí mozku, kolikvační rozpad mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  encephalomeningitis

  itidis, f. (ř. enkefalos mozek, ř. meninx-meningos plena mozková) encefalomeningitida, zánět mozku a měkkých plen mozkových
Celkem záznamů: 147Zdravě.cz na Facebooku