Výsledky hledání:

nádor

 • Encyklopedie

  phaeochromoblastoma

  tis, n. (ř. faios tmavý, ř. chroma barva, ř. blastos výhonek) feochromoblastom, zhoubný nádor z chromafinní tkáně (maligní feochromocytom)
 • Encyklopedie

  phaeochromocytoma

  tis, n. (ř. faios tmavý, ř. chroma barva, ř. kytos buňka) feochromocytom, nádor vycházející z chromafinní tkáně nadledvin či paraganglií, produkující katecholaminy
 • Encyklopedie

  phyma

  tis, n. (ř. fyma rostlina) uzel, výrůstek, nádor, bujení
 • Encyklopedie

  pilomatrixoma

  tis, n. (l. pilus vlas) pilomatrixom, pilomatrikom, v podkoží uložený benigní nádor, jenž obsahuje buněčné struktury podobné "vlasatým" buňkám
 • Encyklopedie

  pimeloma

  tis, n. (ř. pimele tuk) pimelom, nezhoubný nádor z tukové tkáně, lipom
 • Encyklopedie

  pinealoblastoma

  tis, n. ( glandula pinealis šišinka mozková, ř. blastos výhonek) pinealoblastom, nezralý nádor šišinky mozkové
 • Encyklopedie

  pinealocytoma

  pinealoma, tis, n. ( glandula pinealis šišinka mozková, ř. kytos buňka) pinealocytom, pinealom, mozkový nádor vycházející z šišinky mozkové
 • Encyklopedie

  placentoma

  tis, n. (l. placenta lůžko plodové) placentom, nádor placenty (deciduom, choriom)
 • Encyklopedie

  plasmoma

  tis, n. ( plasmocytus plazmatická buňka) plazmom, nakupení plazmatických buněk, plazmocytom, nádor z plazmatických buněk, myelom
 • Encyklopedie

  praeblastomatosis

  is, f. (l. prae před, ř. blastos výhonek) preblastomatóza, chorobná změna tkáně, která se může za určitých okolností změnit ve zhoubný nádor, prekanceróza. Praeblastomatosis progrediens preblastomatóza progredientní, postupující, se známkami svědčícími pro zhoubný zvrat. Praeblastomatosis stationaris preblastomatóza stacionární, klidová, bez známek svědčících pro možnost zhoubného zvratu
Celkem záznamů: 405Zdravě.cz na Facebooku