Výsledky hledání:

nádor

  • Encyklopedie

    phaeochromocytoma

    tis, n. (ř. faios tmavý, ř. chroma barva, ř. kytos buňka) feochromocytom, nádor vycházející z chromafinní tkáně nadledvin či paraganglií, produkující katecholaminy
  • Encyklopedie

    phyma

    tis, n. (ř. fyma rostlina) uzel, výrůstek, nádor, bujení
  • Encyklopedie

    pilomatrixoma

    tis, n. (l. pilus vlas) pilomatrixom, pilomatrikom, v podkoží uložený benigní nádor, jenž obsahuje buněčné struktury podobné "vlasatým" buňkám
  • Encyklopedie

    pimeloma

    tis, n. (ř. pimele tuk) pimelom, nezhoubný nádor z tukové tkáně, lipom
  • Encyklopedie

    pinealoblastoma

    tis, n. ( glandula pinealis šišinka mozková, ř. blastos výhonek) pinealoblastom, nezralý nádor šišinky mozkové
  • Encyklopedie

    pinealocytoma

    pinealoma, tis, n. ( glandula pinealis šišinka mozková, ř. kytos buňka) pinealocytom, pinealom, mozkový nádor vycházející z šišinky mozkové
  • Encyklopedie

    placentoma

    tis, n. (l. placenta lůžko plodové) placentom, nádor placenty (deciduom, choriom)
  • Encyklopedie

    plasmoma

    tis, n. ( plasmocytus plazmatická buňka) plazmom, nakupení plazmatických buněk, plazmocytom, nádor z plazmatických buněk, myelom
  • Encyklopedie

    praeblastomatosis

    is, f. (l. prae před, ř. blastos výhonek) preblastomatóza, chorobná změna tkáně, která se může za určitých okolností změnit ve zhoubný nádor, prekanceróza. Praeblastomatosis progrediens preblastomatóza progredientní, postupující, se známkami svědčícími pro zhoubný zvrat. Praeblastomatosis stationaris preblastomatóza stacionární, klidová, bez známek svědčících pro možnost zhoubného zvratu
  • Encyklopedie

    progonoma

    tis, n. (ř. pro vpředu, ř. gonos semeno) progonom, nádor z tkáňových okrsků, jejichž původ se vykládá atavismem (např. přítomnost určitých tkání v místech, kde se tato tkáň normálně nevyskytuje)
Celkem záznamů: 404Zdravě.cz na Facebooku