Výsledky hledání:

nebo

 • Encyklopedie

  hexadactylia

  ae, f. (ř. hex šest, ř. daktylos prst) hexadaktylie, vrozený výskyt šesti prstů na ruce nebo na noze
 • Encyklopedie

  hirsutismus

  i, m. (l. hirsutus ježatý, zarostlý) hirzutismus, nadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou, nejčastěji poruchou funkce vaječníku nebo kůry nadledvin, ale vznikající i bez zjistitelné endokrinní abnormality
 • Encyklopedie

  histogenesis

  is, f. (ř. histos tkáň, ř. genesis vznik) histogeneze, diferenciace tkáně nebo vnitřní struktury orgánu
 • Encyklopedie

  histotopogramma

  tis, n. (ř. histos tkáň, ř. topos místo, ř. gramma písmo) histotopogram, přehledný velmi tenký řez celým orgánem nebo větším úsekem tkáně, dávající přehled o vzájemných vztazích jeho jednotlivých složek
 • Encyklopedie

  histotopographia

  ae, f. (ř. histos tkáň, ř. topos místo, ř. grafein psát) histotopografie, popis jednotlivých složek tkáně (nebo orgánu) vzhledem ke vzájemné poloze
 • Encyklopedie

  holarthritis

  itidis, f. (ř. holos úplný, celý, ř. arthron kloub) holartritida, zánět všech nebo velkého počtu kloubů
 • Encyklopedie

  homeotherapia

  ae, f. (ř. homoios stejný, ř. therapeia léčení) homeoterapie, léčení nebo prevence vzniku chorob použitím substancí podobných, nikoli však identických, s látkami vyvolávajícími onemocnění (např. aktivní imunizace užitím oslabených (mitigovaných) virů)
 • Encyklopedie

  hordeolum

  i, n. (internum) (l. hordeum ječmen) "ječné zrno", hnisavý zánět Meibomových nebo Zeissových žláz na okraji očního víčka
 • Encyklopedie

  hormonum

  i, n. (ř. horman pohánět) hormon, chemická sloučenina vytvářená organismem, vylučovaná do krve a vyvolávající specifický účinek v orgánech nebo tkáních
 • Encyklopedie

  hydrargyria

  ae, hydrargyrosis, is, f., hydrargyrismus, i, m. ( hydrargyrum rtuť) hydrargyrie, hydrargyróza, hydrargyrismus, otrava rtutí nebo jejími sloučeninami
Celkem záznamů: 1000Zdravě.cz na Facebooku