Výsledky hledání:

oční

 • Encyklopedie

  phacometachoresis

  is, f. (ř. fakos čočka, ř. metachoresis přemístění) fakometachoréza, abnormální umístění oční čočky
 • Encyklopedie

  phacopathia

  ae, f. (ř. fakos čočka, ř. pathos choroba) fakopatie, onemocnění oční čočky blíže nespecifikované
 • Encyklopedie

  phacoscleroma

  tis, n. (ř. fakos čočka, ř. skleros tvrdý) fakosklerom, zákal oční čočky, katarakta
 • Encyklopedie

  phacoscopia

  ae, f. (ř. fakos čočka, ř. skopein pozorovat) fakoskopie, přímé vyšetřování oční čočky
 • Encyklopedie

  phacoscotasmus

  i, m. (ř. fakos čočka, ř. skotasmos zatmění) fakoskotasmus, zákal oční čočky
 • Encyklopedie

  phakitis

  itidis, f. (ř. fakos čočka) fakitida, zánět oční čočky
 • Encyklopedie

  phlyct(a)ena

  ae, f. (keratoconjunctivitis phlyctaenulosa) (ř. flyktaina puchýř) flykténa, uzlíčkový zánět oční spojivky a rohovky. Phlyctaena corneae simplex flykténa s ložiskem na rohovce, která může vymizet, nebo po ní zůstává jizva. Phlyctaena maligna flykténa s tvorbou vředů, které způsobují proděravění rohovky. Phlyctaena migrans flykténa stěhovavá, šířící se od okraje ke středu rohovky
 • Encyklopedie

  phlyctaenula

  ae, f. (ř. flyktaina puchýř) flyktenula, malé puchýřky na oční spojivce a rohovce
 • Encyklopedie

  phosphenum

  i, n. (ř. fos světlo, ř. fainesthai zjevit se) fosfen, světelný vjem vznikající při mechanickém tlaku na oční bulbus
 • Encyklopedie

  prothesis

  prosthesis, is, f. (ř. protithenai předložit) protéza, umělá náhrada ztracené části těla. Prothesis dentalis, dentium protéza zubní, umělý chrup. Prothesis ocularis protéza oční, umělé oko
Celkem záznamů: 375Zdravě.cz na Facebooku