Výsledky hledání:

operace

 • Encyklopedie

  colpoplastica

  ae, f. (ř. kolpos pochva, ř. plastike (techne) umění tvárné) kolpoplastika, plastická operace při sestupu pochvy
 • Encyklopedie

  colporrhaphia

  ae, f. (ř. kolpos pochva, ř. rhafe šev) kolporafie, chirurgický šev poševních stěn; plastická operace při výhřezu dělohy
 • Encyklopedie

  craniotomia

  ae, f. (ř. kranion lebka, ř. tome řez) kraniotomie, chirurgické protětí, otevření lebky; pomocná porodnická operace při vybavení velkého mrtvého plodu
 • Encyklopedie

  cystoplastica

  ae, f. (ř. kystis dutina, měchýř, ř. plastike (techne) umění tvárné) cystoplastika, plastická operace močového měchýře
 • Encyklopedie

  elytroplastica

  ae, f. (ř. elytron pochva, ř. plastike (techne) umění tvárné) elytroplastika, plastická operace pochvy
 • Encyklopedie

  eponymum

  i, n. (ř. eponymos dávající jméno) název nemoci, operace či nějakého postupu, označených jménem člověka, který tento výkon první provedl
 • Encyklopedie

  esophagoplastike

  es, f. (ř. oisofagos jícen, ř. plastike (techne) umění tvárné) ezofagoplastika, plastická operace jícnu
 • Encyklopedie

  excisio

  onis, f. (l. excidere zničit, vymýtit) excize, chirurgické vynětí, vyříznutí tkáně. Excisio bioptica excize bioptická, vynětí části tkáně k histologickému vyšetření během operace
 • Encyklopedie

  fenestratio

  onis, f. (l. fenestra okno) fenestrace, proděravění, vytvoření okénkového otvoru, nové sluchové cesty k labyrintu (ušní operace)
 • Encyklopedie

  gastrobiopsia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. bios život, ř. opsis vidění) gastrobiopsie, histologické vyšetření vzorku tkáně získané ze žaludku během operace
Celkem záznamů: 254Zdravě.cz na Facebooku