Výsledky hledání:

operace

 • Encyklopedie

  fenestratio

  onis, f. (l. fenestra okno) fenestrace, proděravění, vytvoření okénkového otvoru, nové sluchové cesty k labyrintu (ušní operace)
 • Encyklopedie

  gastrobiopsia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. bios život, ř. opsis vidění) gastrobiopsie, histologické vyšetření vzorku tkáně získané ze žaludku během operace
 • Encyklopedie

  gastroenteroplastike

  es, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroenteroplastika, plastická operace žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastroplastica

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroplastika, plastická operace žaludku
 • Encyklopedie

  gastroplicatio

  onis, f. (ř. gaster žaludek, l. plicare otáčet) gastroplikace, plastická operace žaludku, jejímž cílem je zmenšit objem žaludku (např. u hyperalimentační obezity)
 • Encyklopedie

  genioplastike

  es, f. (ř. geneion brada, ř. plastike (techne) umění tvárné) genioplastika, plastická operace brady, tváře
 • Encyklopedie

  genycheiloplastike

  es, f. (ř. genys čelist, ř. cheilos ret, ř. plassein tvořit) genycheiloplastika, plastická operace čelisti a rtů
 • Encyklopedie

  helcoplastica

  ae, f. (ř. helkos vřed, ř. plastike (techne) umění tvárné) helkoplastika, plastická operace kryjící tkáňové defekty způsobené vředy
 • Encyklopedie

  hypothalamotomia

  ae, f. ( hypothalamus bazální část mezimozku, ř. tome řez) hypotalamotomie, operace hypotalamu
 • Encyklopedie

  hysterotrachelectomia

  ae, f. (ř. hystera děloha, ř. trachelos hrdlo, ř. ektome vynětí) hysterotrachelektomie, chirurgické odnětí, amputace děložního hrdla, plastická operace děložního hrdla
Celkem záznamů: 246Zdravě.cz na Facebooku