Výsledky hledání:

osobnosti

 • Encyklopedie

  introverze

  orientace libida směrem dovnitř (Jung), zaměření osobnosti na vlastní vnitřní svět (opak extroverze)
 • Encyklopedie

  kazuistika

  intenzivní metoda studia jednotlivého případu s důrazem na utříděný celkový pohled, včetně základních charakteristik osobnosti jedince, jeho příznaků, vývoje poruch, významných zážitků, postojů aj.
 • Encyklopedie

  letora

  vrozená složka povahy / osobnosti klienta
 • Encyklopedie

  metoda

  způsob výzkumu nebo vědecké činnosti (např.při poznávání osobnosti)
 • Encyklopedie

  projekční technika

  psychologická metoda výzkumu osobnosti, konfrontující zkoumaného jedince s určitou konkrétní situací, ve které jedinec bude odpovídat podle smyslu, který tato situace pro něj má, a podle toho, co cítí během této odpovědi
 • Encyklopedie

  psychodiagnostika

  psychologický obor klinické psychologie zabývající se poznáním duševních vlastností klienta a individuálními rysy jeho osobnosti
 • Encyklopedie

  psychogram

  psychologický obraz, popis osobnosti klienta
 • Encyklopedie

  psychokorektivní péče

  péče zaměřená na změnu dílčích rysů ve struktuře osobnosti klienta
 • Encyklopedie

  psychosomatický

  vztahující se současně k tělesné i duševní stránce osobnosti klienta
 • Encyklopedie

  self - concept

  odraz vlastní osobnosti v individuálním vědomí jedince, sebepojetí, sebevědomí, obraz o sobě samém (též "Já", Ego)
Celkem záznamů: 52Zdravě.cz na Facebooku