Výsledky hledání:

páteř

 • Encyklopedie

  rhachianaesthesia

  ae, f. (ř. rhachis páteř, ř. anaisthesia necitlivost) rachianestézie, znecitlivění v oblasti páteřní míchy, spinální anestézie
 • Encyklopedie

  rhachicentesis

  is, f. (ř. rhachis páteř, ř. kentesis bodnutí) rachicentéza, punkce páteřního kanálu
 • Encyklopedie

  rhachidialis

  e (ř. rhachis páteř) rachidiální, páteřní
 • Encyklopedie

  rhachilysis

  is, f. (ř. rhachis páteř, ř. lysis uvolnění) rachilýza, mechanické napravení vadného držení páteře
 • Encyklopedie

  rhachiocampsis

  is, f. (ř. rhachis páteř, ř. kampsis zakřivení) rachiokampse, zakřivení páteře
 • Encyklopedie

  rhachiodynia

  ae, f. (ř. rhachis páteř, ř. odyne bolest) rachiodynie, bolest páteře
 • Encyklopedie

  rhachiochysis

  is, f. (ř. rhachis páteř, ř. chysis vylévání) rachiochýza, výtok likvoru v páteřním kanálu
 • Encyklopedie

  rhachiometron

  i, n. (ř. rhachis páteř, ř. metron míra) rachiometr, speciální přístroj k měření zakřivení páteře
 • Encyklopedie

  rhachiomyelitis

  itidis, f. (ř. rhachis páteř, ř. myelos mícha) rachiomyelitida, zánět páteřní míchy
 • Encyklopedie

  rhachiopathia

  ae, f. (ř. rhachis páteř, ř. pathos nemoc, bolest) rachiopatie, onemocnění páteře, páteřních obratlů
Celkem záznamů: 131Zdravě.cz na Facebooku