Výsledky hledání:

plice

 • Encyklopedie

  pneumomalacia

  ae, f. (ř. pneumon plíce, ř. malakia měkkost) pneumomalacie, změknutí plicní tkáně. Pneumomalacia acida změknutí, zánik plicní tkáně účinkem aspirované žaludeční šťávy
 • Encyklopedie

  pneumomediastinum

  i, n. (ř. pneumon plíce, l. mediastinum mezihrudní prostor) pneumomediastinum, přítomnost vzduchu v mediastinu; insuflace vzduchu do mediastina z diagnostických důvodů (před rtg nebo mediastinoskopií)
 • Encyklopedie

  pneumomelanosis

  is, f. (ř. pneumon plíce, ř. melas-melanus černý, tmavý) pneumomelanóza, tmavé zabarvení plic při ukládání vdechnutého uhelného prachu
 • Encyklopedie

  pneumomycosis

  is, f. (ř. pneumon plíce, ř. mykes houba) pneumomykóza, plísňové onemocnění plic
 • Encyklopedie

  pneumonaemia

  ae, f. (ř. pneumon plíce, ř. haima krev) pneumonémie, překrvení plic, plicní kongesce
 • Encyklopedie

  pneumonectasia

  ae, f. (ř. pneumon plíce, ř. ektasis rozšíření) pneumonektázie, rozšíření vzduchových prostor plic
 • Encyklopedie

  pneumonephelosis

  is, f. (ř. pneumon plíce, ř. nefele mrak, mlha) pneumonefelóza, poškození plic vdechnutím jedovatých par
 • Encyklopedie

  pneumonia

  ae, f. (ř. pneumon plíce) zánět plic, zánětlivé pochody v plicích.
 • Encyklopedie

  pneumonicus

  a, um (ř. pneumon plíce) pneumonický, týkající se zánětu plic
 • Encyklopedie

  pneumonitis

  itidis, f. (ř. pneumon plíce) pneumonitida, alergická alveolitida, hypersenzitivní pneumonitida, plicní onemocnění vzniklé následkem porušené imunitní reakce, se změnami v plicním intersticiu, kdy hrozí nebezpečí přechodu do plicní fibrózy. Pneumonitis actinica pneumonitida aktinická, vzniklá po ozáření radioaktivními paprsky
Celkem záznamů: 167Zdravě.cz na Facebooku