Výsledky hledání:

pobřišnice

 • Encyklopedie

  intraperitonaealis

  e (l. intra uvnitř, l. peritonaeum pobřišnice) intraperitoneální, nitropobřišnicový
 • Encyklopedie

  mesenteriolum

  i, n.) processus vermiformis ( mesenterium okruží) tenké okruží připevňující červovitý výběžek k břišní stěně (mesoappendix). Mesenteriolum vesicae felleae duplikatura pobřišnice, jež fixuje žlučník k játrům
 • Encyklopedie

  mesenterium

  i, n. (ř. mesenterium okruží mezi střevy, ř. mesos střední, ř. enteron střevo) mezenterium, okruží, dorzální dvojitá řasa pobřišnice připevňující jako přechod nástěnného a orgánového peritonea tenké střevo k nástěnné pobřišnici zadní stěny břišní. Mesenterium commune okruží společné, původní společný dorzální embryonální závěs ještě blíže nerozlišené střevní trubice
 • Encyklopedie

  mesosalpinx

  gis, f. (ř. mesos střední, ř. salpinx vejcovod) mezosalpinx, okruží vejcovodu, část pobřišnice tvořící závěs vejcovodu
 • Encyklopedie

  perienteritis

  itidis, f. (ř. peri kolem, ř. enteron střevo) perienteritida, zánět viscerální pobřišnice v oblasti tenkého střeva
 • Encyklopedie

  perigastritis

  itidis, f. (ř. peri kolem, ř. gaster žaludek) perigastritida, zánět viscerální pobřišnice žaludku
 • Encyklopedie

  perioophoritis

  itidis, f. (ř. peri kolem, ř. ooforon vaječník) periooforitida, zánět pobřišnice kolem vaječníku
 • Encyklopedie

  perisalpingiticus

  a, um (ř. perisalpinx část pobřišnice kolem vejcovodu) týkající se okolí vejcovodu
 • Encyklopedie

  perisalpingitis

  itidis, f. (ř. peri kolem, ř. salpinx vejcovod) perisalpingitida, zánět pobřišnice v okolí vejcovodu
 • Encyklopedie

  perisalpingooophoritis

  itidis, f. (ř. peri kolem, ř. salpinx vejcovod, ř. ooforon vaječník) perisalpingooforitida, zánět pobřišnice kolem vejcovodu a vaječníku
Celkem záznamů: 77Zdravě.cz na Facebooku