Výsledky hledání:

pohyb

 • Encyklopedie

  propulsio

  onis, f. (l. propellere pohánět) propulze, porucha pohybu, bezděčný překotný pohyb dopředu
 • Encyklopedie

  pseudopodium

  i, n. (ř. pseudes nepravý, ř. pus-podos noha) panožka, výběžky plazmatu umožňující pohyb prvoků
 • Encyklopedie

  psychokinesis

  is, f. (ř. psyche duše, ř. kinesis pohyb) psychokineze, explozívní, impulzívní jednání
 • Encyklopedie

  rhytmica

  ae, f. (ř. rhythmos pohyb, ř. rhythmikos uspořádaný) rytmika, forma pohybové léčby z prvků gymnastických a tanečních, rytmické cvičení
 • Encyklopedie

  rhytmicus

  a, um (ř. rhythmos pravidelný pohyb) rytmický, pravidelně se střídající, opakující se ve stejných intervalech
 • Encyklopedie

  rhytmus

  i, m. (ř. rhythmos pravidelný pohyb) rytmus, pravidelné střídání, opakování určitého děje, pochodu ve stejných intervalech. Rhytmus biologicus rytmus biologický, opakování určitých pochodů v živých organismech v určitých časových úsecích. Rhytmus cardialis rytmus srdeční. Rhytmus circadianus cirkadiánní rytmus (diurnální rytmus), vrozené střídání biologických dějů v organismu během 24 hodin
 • Encyklopedie

  roentgenokymographia

  ae, f. (ř. kyma vlna, ř. grafein psát) rentgenokymografie, rentgenová metoda umožňující graficky zachytit pohyb vnitřních orgánů
 • Encyklopedie

  rotatio

  onis, f. (l. rotare točit) rotace, otáčení, otáčivý pohyb kolem bodu nebo osy
 • Encyklopedie

  stereotropismus

  i, m. (ř. stereos tělesný, prostorový, ř. tropos obrat) stereotropismus, pohyb organismu jako reakce na kontakt s pevným bodem, předmětem
 • Encyklopedie

  tachya(r)rhytmia

  ae, f. (ř. tachys rychlý, ř. alfa priv., ř. rhytmos pravidelný pohyb) tachyarytmie, porucha srdečního rytmu se současnou zrychlenou srdeční frekvencí
Celkem záznamů: 96Zdravě.cz na Facebooku