Výsledky hledání:

pohybu

 • Encyklopedie

  contumatio

  onis, f. (l. contumax vzdorovitý) kontumace, omezení pohybu domácích zvířat (psů, koček), mající zabránit šíření nakažlivých onemocnění
 • Encyklopedie

  dyscinaesthesia, diskinaesthesia,

  e, f. (ř. dys- porucha, ř. kinein pohybovat se, ř. aisthesis vnímání) dyskinestézie, porucha ve vnímání tělesných pohybů, polohy
 • Encyklopedie

  dyscinesia, dyskinesia,

  e, f., dyscinesis, dyskinesis, is, f. (ř. dys- porucha, ř. kinesis pohyb) dyskineze, porucha volních pohybů (např. písařská křeč), porucha motility hladkého svalstva
 • Encyklopedie

  dyscoordinatio

  onis, f. (ř. dys- porucha, l. coordinatio uspořádání) dyskoordinace, porucha souhry volních pohybů
 • Encyklopedie

  dysdiadochocinesia, dysdiadochokinesia

  ae, f. (ř. dys-porucha, ř. diadochos střídavý, ř. kinesis pohyb) dysdiadochokineze, porucha v koordinaci rychle po sobě jdoucích antagonistických pohybů, lehčí forma adiadochokineze
 • Encyklopedie

  dysperistaltica

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. peristaltikos stahující) dysperistaltika, porucha rytmických pohybů svalstva trávicího systému
 • Encyklopedie

  echopraxia

  ae, f. (ř. echo ozvěna, ř. praxis činnost) echopraxie, bezděčné napodobování viděných pohybů, gestikulace, chování
 • Encyklopedie

  electrokymographia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kyma vlna, ř. grafein psát) elektrokymografie, zaznamenávání pohybů srdce a velkých cév s použitím elektrokymografu
 • Encyklopedie

  embolia

  ae, f. (ř. embole vniknutí) embolie, zavlečení pohyblivého vmetku (krevní sraženina, tuk, vzduch) krevním proudem na místo, kde anatomické zúžení cév brání dalšímu pohybu, s následným ucpáním cévy. Embolia aerea embolie vzduchová, při vniknutí vzduchu, např. během kanylace centrální žíly. Embolia cellularis embolie celulární, doprovodný jev při rozsevu zhoubných nádorů. Embolia liposa, lipoidea embolie tuková, při proniknutí kapének tuku do oběhového systému. Embolia paradoxa embolie paradoxní, z otevřeného foramen ovale se vmetek může dostat do tepenné oblasti velkého oběhu. Embolia retrograda embolie retrográdní, trombus se může dostat z dolní duté žíly při dočasném obrácení proudu krve ze zvýšení intratorakálního tlaku do jaterních žil. Embolia thrombotica embolie trombotická, utržený trombus při trombóze se vmetává dále do žilního (tepenného) systému
 • Encyklopedie

  empyema

  tis, n. (ř. empyema hnis, vřed) empyém, nahromadění hnisu v tělní dutině nebo orgánu (při hnisavých zánětech). Empyema appendicis hnisavá exsudace v uzavřené dutině červovitého výběžku při uzavření vstupu do slepého střeva. Empyema articuli hnisavý kloubní zánět. Empyema necessitatis spontánní provalení hrudního empyému navenek. Empyema pulsans hnis uváděný do pohybu činností srdce (při pleurálním empyému). Empyema sinus frontalis empyém paranazálních dutin. Empyema subdurale empyém subdurální, nahromadění hnisu mezi tvrdou a měkkou plenou mozkovou. Empyema thoracis empyém hrudní, nakupení hnisu v pleurální dutině. Empyema vesicae felleae nahromadění hnisu v žlučníku po zánětlivém procesu a uzavření žlučových cest
Celkem záznamů: 83Zdravě.cz na Facebooku