Výsledky hledání:

rakovina

 • Encyklopedie

  roentgencarcinoma

  tis, n. ( carcinoma rakovina) rentgenkarcinom, rakovina vzniklá následkem dlouhodobého rentgenového ozařová-ní
 • Encyklopedie

  canc(e)rophobia

  ae, f. (l. cancer rakovina, ř. fobos strach) kancerofobie, kankrofobie, chorobný strach před rakovinou
 • Encyklopedie

  canceratio

  onis, f. (l. cancer rakovina) kancerace, objevení se rakovinných změn, zhoubné zvrhnutí
 • Encyklopedie

  cancerogenes

  es (l. cancer rakovina, ř. gennan rodit) kancerogenní, vyvolávající rakovinu
 • Encyklopedie

  cancerogenum

  i, n. (l. cancer rakovina, ř. gennan tvořit) kancerogen, látka, jež může za určitých okolností vyvolat v organismu zhoubné bujení
 • Encyklopedie

  cancerologia

  ae, f. (l. cancer rakovina, ř. logos nauka) kancerologie, nauka o zhoubných nádorech
 • Encyklopedie

  cancerosis

  is, f. (l. cancer rakovina) kanceróza, onemocnění rakovinou
 • Encyklopedie

  cancerosus

  a, um (l. cancer rakovina) kancerózní, rakovinný
 • Encyklopedie

  chemocarcinogenesis

  is, f. (ř. chemeia chemie, carcinoma rakovina, ř. genesis vznik) chemokarcinogeneze, vyvolání rakoviny chemickými látkami
 • Encyklopedie

  metroscirrhus

  i, m. (ř. metra děloha, ř. skirhos tvrdý) metroskirhus, rakovina dělohy
Celkem záznamů: 33Zdravě.cz na Facebooku