Výsledky hledání:

rakovina

 • Encyklopedie

  microcarcinoma

  tis, n. (ř. mikros malý, carcinoma rakovina) mikrokarcinom, velmi malé primární ložisko rakoviny
 • Encyklopedie

  oscheocarcinoma

  tis, n. (ř. oscheon, oscheos šourek, carcinoma rakovina) oscheokarcinom, zhoubný nádor šourku
 • Encyklopedie

  papillocarcinoma

  tis, n. (l. papilla bradavka, carcinoma rakovina) papilokarcinom, zhoubný epitelový nádor charakterizovaný bradavčitými výrůstky, častý např. v močových cestách
 • Encyklopedie

  praecancerosus

  a, um (l. prae před, l. cancer rakovina) prekancerózní, předrakovinný
 • Encyklopedie

  psammocarcinoma

  tis, n. (ř. psammos písek, carcinoma rakovina) psamokarcinom, neoplazma obsahující drobná zvápenatělá tělíska
 • Encyklopedie

  pseudocancerosis

  is, f. (ř. pseudes nepravý, l. cancer rakovina) pseudokanceróza, kožní onemocnění podobné rakovině
 • Encyklopedie

  status

  us, m. (l. stare stát) postoj, stav, poměry, okolnosti; chorobopis. Status angiosus stav angiózní, úzkostný, při angině pectoris. Status asthmaticus nepřetržitá těžká dušnost spastického typu, trvající až několik dnů. Status cribrosus "dírkování" v oblasti bazálních ganglií mozku následkem atrofie perivaskulárních prostorů. Status epilepticus stav epileptický s opakováním velkých záchvatů. Status fenestratus prázdná okénka po zániku gangliových buněk. Status fibrosus stav fibrózní, ztluštění vláknění neostriata při glióze mozku v neonatálním období. Status lacunaris mnohočetné pseudocysty v bazálních gangliích mozku. Status lymphaticus stav lymfatický, generalizovaná nezánětlivá hyperplazie uzlin. Status post stav po (operaci apod.). Status praecancerosus stav prekancerózní, různé patologické změny v organismu, z nichž se může za určitých okolností vyvinout rakovina. Status punctatus tečky na sliznici střeva odpovídající bývalým hemoragiím (při břišním tyfu). Status thymicolymphaticus stav tymikolymfatický, projev konstituční anomálie s hyperplazií brzlíku a lymfatického aparátu. Status verminosus drobné chodbičky viditelné na řezu mozkovou kůrou; jsou projevem atrofie při mozkové ateroskleróze
 • Encyklopedie

  syncarcinogenesis

  is, f. (ř. syn s, spolu, ř. karkinos rakovina, ř. genesis vznik) synkarcinogeneze, vznik rakoviny vzájemným působením různých faktorů karcinogeneze
 • Encyklopedie

  syncarcinolysis

  is, f. (ř. syn s, spolu, ř. karkinos rakovina, ř. lysis uvolnění) synkarcinolýza, vzájemné spolupůsobení více látek omezujících růst rakoviny
 • Encyklopedie

  ulcerocancer

  cri, m. (l. ulcus vřed, l. cancer rakovina) ulcerokancer, rakovinné bujení spojené s tvorbou vředu (žaludku), maligní vřed
Celkem záznamů: 33Zdravě.cz na Facebooku