Výsledky hledání:

sebevědomí

  • Encyklopedie

    self - concept

    odraz vlastní osobnosti v individuálním vědomí jedince, sebepojetí, sebevědomí, obraz o sobě samém (též "Já", Ego)
  • Encyklopedie

    toxické těkavé látky

    nejčastěji toluen a tetrachloretylen, při inhalaci se objevuje rychle euforie, zvýšené sebevědomí, motorická a emoční excitace, zrakové iluze, halucinace a zúžené vědomí, následuje únava a spánek, bolesti hlavy, nauzea, vomitus a závratě, sporadicky svalové záškuby, křeče a poruchy taxeZdravě.cz na Facebooku