Výsledky hledání:

smrt

 • Encyklopedie

  Zmizení nebo smrt člena rodiny

 • Encyklopedie

  dosis

  is, f. (ř. dosis dávka) doze, zpravidla dávka léku; množství rentgenových paprsků při ozařování. Dosis absorbens dávka absorbovaná, množství energie pohlcené v uvažovaném místě 1 gramem hmoty (tkáně) prozářené jakýmkoli druhem ionizujícího záření. Dosis efficax nejmenší terapeuticky účinná látka. Dosis letalis (LD100) smrtící dávka. Dosis letalis minima (LDmin) nejmenší smrtící dávka, která může způsobit poškození, ale jen výjimečně způsobuje smrt. Dosis refracta dávka podávaná po částech. Dosis subletalis dávka subletální, téměř smrtící, která je sice schopná způsobit poškození organismu, ale nevyvolává bezprostřední smrt. Dosis tolerata nejvyšší dávka nepůsobící ještě u většiny (75 %) škodlivě na organismus. Dosis toxica dávka toxická, s toxickými vedlejšími účinky
 • Encyklopedie

  dysthanasia

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. thanatos smrt) dysthanasie, opak euthanasie, "zadržená smrt", prodloužení života nevyléčitelně nemocného, a to i za cenu značného utrpení nemocného
 • Encyklopedie

  electrothanasia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. thanatos smrt) elektrothanazie, smrt způsobená elektrickým proudem
 • Encyklopedie

  exitus

  us, m. (l. exire odejít) východ; odchod, zánik, konec. Exitus in tabula smrt na operačním stole. Exitus letalis smrt, úmrtí, konec života. Exitus pelvis východ pánevní
 • Encyklopedie

  mortifer

  fera, ferum (l. mors smrt, l. ferre nést) smrtonosný, smrtící, smrt způsobující
 • Encyklopedie

  atria

  orum, n.) mortis brány smrti, označení systémů, jejichž poruchou je nejčastěji způsobena smrt (oběhový systém, dýchací systém, centrální nervový systém)
 • Encyklopedie

  euthanasia

  ae, f. (ř. eu dobře, správně, ř. thanatos smrt) euthanazie, usmrcení z útrpnosti a na žádost oběti (v českém právu zakázané a trestné)
 • Encyklopedie

  immortalis

  e (l. im (in) ne, l. mors smrt) nesmrtelný
 • Encyklopedie

  letalis

  e (l. letum smrt) letální, smrtelný, smrtící
Celkem záznamů: 40Zdravě.cz na Facebooku