Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  carditis

  itidis, f. (ř. kardia srdce) karditida, zánět srdce. Carditis rheumatica karditida revmatická, srdeční zánět při revmatické horečce
 • Encyklopedie

  cerebrocardiacus

  a, um (l. cerebrum mozek, ř. kardia srdce) týkající se mozku a srdce
 • Encyklopedie

  dextrocardia

  ae, f. (l. dexter pravý, ř. kardia srdce) dextrokardie, vývojová srdeční vada, při níž je srdce na pravé straně hrudníku
 • Encyklopedie

  dilatatio

  onis, f. (l. dilatare rozšiřovat) dilatace, rozšíření, zvětšení objemu dutého orgánu. Dilatatio instrumentalis rozšíření instrumentální, pomocí nástrojů. Dilatatio manualis rozšíření manuální, ruční. Dilatatio myogenes cordis dilatace myogenní, rozšíření srdce hlavně v oblasti levé komory v její vtokové části; srdce nabude kulovitého tvaru. Dilatatio tonogenes cordis dilatace tonogenní, rozšíření levé srdeční komory hlavně ve výtokové části, levá komora se prodlužuje od báze ke hrotu
 • Encyklopedie

  dromotropia

  ae, f., dromotropismus, i, m. (ř. dromos běh, ř. tropos směr) dromotropie, dromotropismus, postup, rychlost; šíření podráždění v převodním srdečním systému. Dromotropia negativa dromotropie negativní, zpomalené šíření podráždění při převládnutí působení parasympatiku; obdoba účinku digitálisu na převodní systém srdce s prodloužením intervalu PQ na EKG. Dromotropia positiva dromotropie pozitivní, zrychlené šíření podráždění v převodním systému srdce po převládnutí účinku sympatiku
 • Encyklopedie

  ectocardia

  ae, f. (ř. ekto vně, ř. kardia srdce) ektokardie, vrozeně abnormálně uložené srdce
 • Encyklopedie

  ectopia

  ae, f. (ř. ekto vně, ř. topos místo) ektopie, zpravidla vrozeně chybné uložení orgánu vně, na povrchu těla, synonymum exstrophia; v EKG označení pro srdeční stah vycházející z abnormálního zdroje. Ectopia cordis ektopie srdce, ektokardie, nenormálně uložené srdce vně hrudní dutiny. Ectopia lentis vychýlení oční čočky nejčastěji temporálně nahoru. Ectopia renis ektopie ledviny, vrozené abnormální umístění ledviny v organismu. Ectopia testis ektopie varlete, vrozená abnormální poloha varlete. Ectopia vesicae ektopie močového měchýře, vrozená abnormální poloha močového měchýře
 • Encyklopedie

  echocardia

  ae, f. (ř. echo ozvěna, ř. kardia srdce) echokardie, vyšetřování srdce založené na vysílání a registraci ultrazvukových impulzů
 • Encyklopedie

  echocardiographia

  ae, f. (ř. echo ozvěna, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) echokardiografie, ultrazvuková kardiografie, neinvazní metoda vyšetřování srdce využívající registrace odrazů (ech) impulzů ultrazvuku nízké energie
 • Encyklopedie

  electrocardiogramma

  tis, n. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kardia srdce, ř. gramma zápis, ř. grafein psát) elektrokardiogram, záznam elektrických proudů vznikajících při činnosti srdečního svalu, registrace bioelektrických potenciálů srdce, EKG
Celkem záznamů: 536Zdravě.cz na Facebooku