Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  echocardiographia

  ae, f. (ř. echo ozvěna, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) echokardiografie, ultrazvuková kardiografie, neinvazní metoda vyšetřování srdce využívající registrace odrazů (ech) impulzů ultrazvuku nízké energie
 • Encyklopedie

  electrocardiogramma

  tis, n. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kardia srdce, ř. gramma zápis, ř. grafein psát) elektrokardiogram, záznam elektrických proudů vznikajících při činnosti srdečního svalu, registrace bioelektrických potenciálů srdce, EKG
 • Encyklopedie

  hemiacardia

  ae, f. (ř. hemi- polovina, ř. alfa priv., ř. kardia srdce) hemiakardie, vrozené nevyvinutí poloviny srdce
 • Encyklopedie

  hemiacardiacus

  i, m. (ř. hemi- polovina, ř. alfa priv., ř. kardia srdce) hemiakardiak, stav, kdy je u jednoho ze zárodku dvojčat pouze část krevního oběhu zajišťována vlastním srdcem a zbytek cirkulace činností srdce druhého dvojčete
 • Encyklopedie

  hepatocardialis

  e (ř. hepar-hepatos játra, ř. kardia srdce) hepatokardiální, týkající se jater a srdce
 • Encyklopedie

  kyniclocardia

  ae, f. (ř. kyniklos králík, ř. kardia srdce) kyniklokardie, "králičí srdce", zdánlivé splynutí první a druhé srdeční ozvy
 • Encyklopedie

  l(a)evo(cardio)graphia

  ae, f. (l. laevus levý, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) levo(kardio)grafie, rentgenové znázornění levé poloviny srdce a aorty
 • Encyklopedie

  l(a)evocardia

  ae, f. (l. laevus levý, ř. kardia srdce) levokardie, vrozená úchylka, uložení srdce v levé polovině hrudníku, avšak ostatní orgány jsou na opačné straně proti normálu
 • Encyklopedie

  macrocardia

  ae, f. (ř. makros veliký, ř. kardia srdce) makrokardie, nadměrně veliké srdce (vývojová anomálie)
 • Encyklopedie

  megalocardia

  ae, f. (ř. megas-megalu veliký, ř. kardia srdce) megalokardie, nadměrně veliké srdce
Celkem záznamů: 528Zdravě.cz na Facebooku