Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  cardiocentesis

  is, f. (ř. kardia srdce, ř. kentesis nabodnutí) kardiocentéza, nabodnutí srdeční komory
 • Encyklopedie

  cardiodynia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. odyne bolest) kardiodynie, bolest v krajině srdeční
 • Encyklopedie

  cardiogramma

  tis, n. (ř. kardia srdce, ř. gramma zápis) kardiogram, grafický záznam srdeční činnosti
 • Encyklopedie

  cardiographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. grafein psát) kardiografie, grafické znázornění srdečních pohybů
 • Encyklopedie

  cardiochirurgia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. cheirurgia práce rukou) kardiochirurgie, srdeční chirurgie
 • Encyklopedie

  cardiologia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. logos nauka) kardiologie, nauka o srdci a srdečních chorobách
 • Encyklopedie

  cardiomalacia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. malakia změknutí) kardiomalacie, změknutí srdečního svalu
 • Encyklopedie

  cardiomyopathia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. mys-myos sval, ř. pathos bolest) kardiomyopatie, srdeční onemocnění vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečního rytmu (např. vzniklé následkem toxických vlivů nebo v rámci autoagrese)
 • Encyklopedie

  cardiomyotomia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. mys-myos sval, ř. tome řez) kardiomyotomie, chirurgické otevření, protětí srdečního svalu
 • Encyklopedie

  cardiopathia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. pathos choroba) kardiopatie, nespecifikované srdeční onemocnění. Cardiopathia nigra kardiopatie s těžkou cyanózou
Celkem záznamů: 522Zdravě.cz na Facebooku