Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  cardiophobia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. fobos strach) kardiofobie, chorobný strach před srdeční chorobou
 • Encyklopedie

  cardiopneumographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. pneumon plíce, ř. grafein psát) kardiopneumografie, zaznamenávání srdeční činnosti a dýchání
 • Encyklopedie

  cardiopunctura

  ae, f. (ř. kardia srdce, l. pungere píchat) kardiopunktura, nabodnutí srdeční komory z léčebných nebo diagnostických důvodů (kardiocentéza)
 • Encyklopedie

  cardiorespirographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, l. spirare dýchat, ř. grafein psát) kardiorespirografie, grafický záznam srdeční a respirační činnosti
 • Encyklopedie

  cardiorrhaphia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. rhafe šev) kardiorafie, chirugické sešití srdečního svalu
 • Encyklopedie

  cardiosclerosis

  is, f. (ř. kardia srdce, ř. skleros tvrdý) kardioskleróza, zmnožení vazivové tkáně v srdeční svalovině, obvykle vzniklé ve spojitosti s aterosklerózou věnčitých tepen
 • Encyklopedie

  cardioscop, cardioscopos

  i, m. (ř. kardia srdce, ř. skopein pozorovat) kardioskop, oscilograf, na jehož obrazovce je možné sledovat srdeční rytmus
 • Encyklopedie

  cardiosedativus

  a, um (ř. kardia srdce, l. sedare uklidnit) kardiosedativní, uklidňující srdeční činnost
 • Encyklopedie

  cardiostimulans

  antis (ř. kardia srdce, l. stimulare podněcovat) kardiostimulans, povzbuzující srdeční činnost
 • Encyklopedie

  cardiostimulator

  oris, m. (ř. kardia srdce, l. stimulare podněcovat) kardiostimulátor, přístroj k elektrickému dráždění srdeční svaloviny při zástavě nebo poruše srdečního rytmu
Celkem záznamů: 522Zdravě.cz na Facebooku