Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  cardiagra

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. agra záchvat) záchvatové bolesti v krajině srdeční (angina pectoris)
 • Encyklopedie

  cardialgia

  ae, f. (ř. kardia srdce, česlo, ř. algos bolest) kardialgie, bolesti v krajině srdeční; bolesti žaludku (kardie)
 • Encyklopedie

  cardialis

  e (ř. kardia srdce) kardiální, srdeční
 • Encyklopedie

  cardiasthenia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. asthenia slabost) kardiastenie, slabost srdeční
 • Encyklopedie

  cardiocentesis

  is, f. (ř. kardia srdce, ř. kentesis nabodnutí) kardiocentéza, nabodnutí srdeční komory
 • Encyklopedie

  cardiodynia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. odyne bolest) kardiodynie, bolest v krajině srdeční
 • Encyklopedie

  cardiogramma

  tis, n. (ř. kardia srdce, ř. gramma zápis) kardiogram, grafický záznam srdeční činnosti
 • Encyklopedie

  cardiographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. grafein psát) kardiografie, grafické znázornění srdečních pohybů
 • Encyklopedie

  cardiochirurgia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. cheirurgia práce rukou) kardiochirurgie, srdeční chirurgie
 • Encyklopedie

  cardiologia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. logos nauka) kardiologie, nauka o srdci a srdečních chorobách
Celkem záznamů: 536



Zdravě.cz na Facebooku