Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  cardiomalacia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. malakia změknutí) kardiomalacie, změknutí srdečního svalu
 • Encyklopedie

  cardiomyopathia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. mys-myos sval, ř. pathos bolest) kardiomyopatie, srdeční onemocnění vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečního rytmu (např. vzniklé následkem toxických vlivů nebo v rámci autoagrese)
 • Encyklopedie

  cardiomyotomia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. mys-myos sval, ř. tome řez) kardiomyotomie, chirurgické otevření, protětí srdečního svalu
 • Encyklopedie

  cardiopathia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. pathos choroba) kardiopatie, nespecifikované srdeční onemocnění. Cardiopathia nigra kardiopatie s těžkou cyanózou
 • Encyklopedie

  cardiophobia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. fobos strach) kardiofobie, chorobný strach před srdeční chorobou
 • Encyklopedie

  cardiopneumographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. pneumon plíce, ř. grafein psát) kardiopneumografie, zaznamenávání srdeční činnosti a dýchání
 • Encyklopedie

  cardiopunctura

  ae, f. (ř. kardia srdce, l. pungere píchat) kardiopunktura, nabodnutí srdeční komory z léčebných nebo diagnostických důvodů (kardiocentéza)
 • Encyklopedie

  cardiorespirographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, l. spirare dýchat, ř. grafein psát) kardiorespirografie, grafický záznam srdeční a respirační činnosti
 • Encyklopedie

  cardiorrhaphia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. rhafe šev) kardiorafie, chirugické sešití srdečního svalu
 • Encyklopedie

  cardiosclerosis

  is, f. (ř. kardia srdce, ř. skleros tvrdý) kardioskleróza, zmnožení vazivové tkáně v srdeční svalovině, obvykle vzniklé ve spojitosti s aterosklerózou věnčitých tepen
Celkem záznamů: 536Zdravě.cz na Facebooku