Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  cardiorrhaphia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. rhafe šev) kardiorafie, chirugické sešití srdečního svalu
 • Encyklopedie

  cardiosclerosis

  is, f. (ř. kardia srdce, ř. skleros tvrdý) kardioskleróza, zmnožení vazivové tkáně v srdeční svalovině, obvykle vzniklé ve spojitosti s aterosklerózou věnčitých tepen
 • Encyklopedie

  cardioscop, cardioscopos

  i, m. (ř. kardia srdce, ř. skopein pozorovat) kardioskop, oscilograf, na jehož obrazovce je možné sledovat srdeční rytmus
 • Encyklopedie

  cardiosedativus

  a, um (ř. kardia srdce, l. sedare uklidnit) kardiosedativní, uklidňující srdeční činnost
 • Encyklopedie

  cardiostimulans

  antis (ř. kardia srdce, l. stimulare podněcovat) kardiostimulans, povzbuzující srdeční činnost
 • Encyklopedie

  cardiostimulator

  oris, m. (ř. kardia srdce, l. stimulare podněcovat) kardiostimulátor, přístroj k elektrickému dráždění srdeční svaloviny při zástavě nebo poruše srdečního rytmu
 • Encyklopedie

  cardiotachometron

  i, n. (ř. kardia srdce, ř. tachys rychlý, ř. metron míra) kardiotachometr, přístroj k měření srdeční frekvence
 • Encyklopedie

  cardiotherapia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. therapeia léčení) kardioterapie, léčení srdečních chorob
 • Encyklopedie

  cardiotocographia

  ae, f. (ř. kardia srdce, ř. tokos porod, ř. grafein psát) kardiotokografie, zaznamenávání srdeční činnosti novorozence během porodu
 • Encyklopedie

  cardiovalvulotomia

  ae, f. (ř. kardia srdce, l. valvula chlopeň, ř. tome řez) kardiovalvulotomie, chirurgické uvolnění srostlých srdečních chlopní
Celkem záznamů: 528Zdravě.cz na Facebooku