Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  commotio

  onis, f. (l. commovere prudce pohnout) komoce, pohnutí, otřes. Commotio cerebri otřes mozku. Commotio cordis otřes srdce při tupém nárazu či při poranění hrudníku. Commotio medullae spinalis otřes míchy (při traumatu)
 • Encyklopedie

  cordatus

  a, um (l. cor srdce) srdeční, srdečný; rozumný
 • Encyklopedie

  cordomyoma

  tis, n. (l. cor srdce, ř. mys-myos sval) kordomyom, nezhoubný nádor srdeční svaloviny
 • Encyklopedie

  defibrilator

  oris, m. ( defibrilatio odstranění kmitání) defibrilátor, přístroj umožňující odstranit fibrilaci srdce elektrickým výbojem
 • Encyklopedie

  diplocardia

  ae, f. (ř. diplus dvojitý, dvojí, ř. kardia srdce) diplokardie, zrůda s vrozeným vyvinutím dvou srdcí
 • Encyklopedie

  dissociatio

  onis, f. (l. dis- roz-, ne-, l. socius druh) disociace, oddělení, rozštěpení, např. rozštěpení molekuly chemickými nebo fyzikálními postupy, rozštěpení mysli u psychiatrických onemocnění, atrioventrikulární disociace, porucha převodu el. vzruchu mezi srdečními síněmi a komorami, které se stahují nezávisle na sobě, elektromechanická disociace, přetrvávání elektrické aktivity srdce, která není doprovázena srdečními stahy
 • Encyklopedie

  dysrrhythmia

  ae, f. (ř. dys- porucha, ř. rhythmos rytmus) dysrytmie, porucha rytmické činnosti některého orgánu, např. srdce
 • Encyklopedie

  electrocardiographia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) elektrokardiografie, vyšetřovací metoda zaznamenávající pomocí elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdečního svalu
 • Encyklopedie

  electrocardiographon

  i, n. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) elektrokardiograf, přístroj k provádění elektrokardiografie
 • Encyklopedie

  electrokymographia

  ae, f. ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kyma vlna, ř. grafein psát) elektrokymografie, zaznamenávání pohybů srdce a velkých cév s použitím elektrokymografu
Celkem záznamů: 536Zdravě.cz na Facebooku