Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  multiplicitas

  atis, f. (l. multiplex mnohočetný) multiplicita, mnohotný výskyt (např. choroby) v tutéž dobu, u téhož jedince. Multiplicitas cordis multiplicita, zdvojení srdce. Multiplicitas neoplasmatis multiplicita nádorová
 • Encyklopedie

  murmur

  is, n. hučení, hukot, šelest, ozva. Murmur accessorium šelest přídatný. Murmur anaemicum šelest anemický. Murmur aorticum šelest aortální. Murmur cardiopulmonale šelest kardiopulmonální, srdce a plic. Murmur diastolicum šelest diastolický. Murmur endocardiale šelest endokardiální, nitrosrdeční. Murmur metallicum šelest kovový. Murmur mitrale šelest mitrální. Murmur organicum šelest organický. Murmur pericardiale šelest perikardiální, osrdečníkový. Murmur pleuropericardiale šelest pleuroperikardiální, pleury a osrdečníku. Murmur respiratorium šelest dýchací. Murmur systolicum šelest systolický. Murmur vasculare šelest cévní. Murmur venosum šelest žilní
 • Encyklopedie

  myocardiopexis

  is, f. (ř. mys-myos sval, ř. kardia srdce, ř. pexis zpevnění) myokardiopexe, zpevnění srdečního svalu, operační výkon na srdci k zlepšení krevního zásobení srdečního svalu
 • Encyklopedie

  myocarditis

  itidis, f. (ř. mys-myos sval, ř. kardia srdce) myokarditida, zánět srdečního svalu. Myocarditis chronica fibroplastica productiva myokarditida charakterizovaná četnými různě velikými ložisky fibrózy. Myocarditis concomitans myokarditida doprovodná, kombinovaná dalšími chorobnými stavy. Myocarditis diphtherica myokarditida difterická, záškrtová, zánět srdeční svaloviny vzniklý jako komplikace záškrtu. Myocarditis purulenta myokarditida hnisavá, po zavlečení pyogenních mikrobů krevní cestou do srdečního svalu. Myocarditis rheumatica myokarditida revmatická, charakterizovaná výrazným postižením vmezeřeného vaziva. Myocarditis scarlatinosa zánět srdeční svaloviny vznikající jako komplikace spály
 • Encyklopedie

  myocardium

  i, n. (ř. mys-myos sval, ř. kardia srdce) myokard, srdeční svalovina
 • Encyklopedie

  myocardosis

  is, f. (ř. mys-myos sval, ř. kardia srdce) myokardóza, nezánětlivé onemocnění srdečního svalu
 • Encyklopedie

  oesophagocardiogramma

  tis, n. (ř. oisofagos jícen, ř. kardia srdce, ř. gramma písmo) ezofagokardiogram, záznam akčních srdečních potenciálů ze sagitální roviny pomocí elektrody zavedené do jícnu
 • Encyklopedie

  oesophagocardiographia

  ae, f. (ř. oisofagos jícen, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) ezofagokardiografie, metoda k snímání akčních srdečních potenciálů, vyžadující zavedení elektrody do jícnu
 • Encyklopedie

  oligocardia

  ae, f. (ř. oligos málokterý, ř. kardia srdce) oligokardie, zpomalení srdeční činnosti (bradykardie)
 • Encyklopedie

  palpitatio

  onis, f. (l. palpitare chvět se) chvění, bušení. Palpitatio cordis bušení srdce
Celkem záznamů: 522Zdravě.cz na Facebooku