Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  oesophagocardiogramma

  tis, n. (ř. oisofagos jícen, ř. kardia srdce, ř. gramma písmo) ezofagokardiogram, záznam akčních srdečních potenciálů ze sagitální roviny pomocí elektrody zavedené do jícnu
 • Encyklopedie

  oesophagocardiographia

  ae, f. (ř. oisofagos jícen, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) ezofagokardiografie, metoda k snímání akčních srdečních potenciálů, vyžadující zavedení elektrody do jícnu
 • Encyklopedie

  oligocardia

  ae, f. (ř. oligos málokterý, ř. kardia srdce) oligokardie, zpomalení srdeční činnosti (bradykardie)
 • Encyklopedie

  palpitatio

  onis, f. (l. palpitare chvět se) chvění, bušení. Palpitatio cordis bušení srdce
 • Encyklopedie

  pericardiacophrenicus

  a, um (ř. peri kolem, ř. kardia srdce, ř. fren bránice) perikardiakofrenický, týkající se osrdečníku a bránice
 • Encyklopedie

  pericardiolysis

  is, f. ( pericardium osrdečník, ř. lyein uvolnit) perikardiolýza, uvolnění osrdečníku a srdce ze srůstů
 • Encyklopedie

  phonocardiogramma

  tis, n. (ř. fone hlas, zvuk, ř. kardia srdce, ř. gramma zápis) fonokardiogram, grafický záznam akustických fenoménů srdečních ozev
 • Encyklopedie

  phonocardiographia

  ae, f. (ř. fone hlas, zvuk, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) fonokardiografie, registrace srdečních ozev a šelestů
 • Encyklopedie

  phrenocardia

  ae, f. (ř. fren bránice, ř. kardia srdce) frenokardie, funkční onemocnění charakterizované dušností a bolestí v srdeční krajině
 • Encyklopedie

  pleuropericardialis

  e (ř. pleura pohrudnice, ř. kardia srdce) pleuroperikardiální, týkající se pohrudnice a osrdečníku
Celkem záznamů: 256Zdravě.cz na Facebooku