Výsledky hledání:

srdce

 • Encyklopedie

  radiocardiographia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) radiokardiografie, v rtg diagnostice rentgenové znázornění srdečních dutin pomocí kontrastní látky; v nukleární medicíně metoda, při které se po vstříknutí radiofarmaka do oběhu zaznamenává g-záření nad prekordiem
 • Encyklopedie

  resuscitatio

  onis, f. (l. re- znovu, opět, l. suscitare zvedat) resuscitace, kříšení, přivádění k životu, oživování základních funkcí. Resuscitatio manualis cordis ruční masáž srdce
 • Encyklopedie

  retrocardialis

  e (l. retro zpět, nazpět, ř. kardia srdce) retrokardiální, týkající se krajiny za srdcem, mezi srdcem a páteří
 • Encyklopedie

  rheocardiographia

  ae, f. (ř. rheos proud, ř. kardia srdce, ř. grafein psát) reokardiografie, zaznamenávání změn elektrické vodivosti těla v návaznosti na srdeční činnost
 • Encyklopedie

  sinoatrialis

  e (l. sinus dutina, splav, l. atrium předsíň) sinoatriální, týkající se žilního splavu a srdeční (před)síně; sinoatriální blokáda, porucha nebo úplná blokáda převodu vzruchu ze sinusového centra srdce na (před)síně
 • Encyklopedie

  sinus

  us, m. zátoka, záliv, záhyb, oblouk, splav, dutina. Sinus caroticus sinus karotický, rozšířený začátek arteria carotis communis, v jehož stěně jsou obsaženy presoreceptory ovlivňující krevní tlak. Sinus cavernosus splav kavernózní, houbovitý žilní prostor po obou stranách tureckého sedla. Sinus coronarius cordis sběrný žilní kmen na zadní stěně srdce. Sinus durae matris (sinus venosi durales) nitrolebeční žilní splavy. Sinus epididymidis serózní štěrbina mezi varletem a nadvarletem. Sinus ethmoidalis dutina v labyrintu kosti čichové. Sinus frontalis dutina kosti čelní. Sinus Highmori maxillaris dutina horní čelisti (Highmorova). Sinus lactifer vřetenovité rozšíření ductus lactifer před jeho vyústěním na prsní bradavce. Sinus lienis krevní (venózní) sinusy sleziny, jejichž výstelku tvoří fixní makrofágy, zevně opředené sítí retikulárních vláken. Sinus maxillaris dutina horní čelisti. Sinus occipitalis splav kosti týlní. Sinus paranasalis vedlejší dutina nosní. Sinus petrosus superior horní splav kosti skalní. Sinus pleurae záhyb pohrudnice na přechodech jednotlivých úseků parietální pleury v druhý. Sinus sigmoideus splav esovitý. Sinus sphenoidalis párová dutina v těle kosti klínové. Sinus sphenoparietalis splav pod okraji malých křídel kosti klínové. Sinus trunci pulmonalis výduť kmene plicních tepen. Sinus unguis kožní zářez, v němž je zasazen kořen nehtu. Sinus venosus splav žilní. Sinus venosus persistens venózní sinus, do něhož se vlévají plicní žíly a který je spojen s levou srdeční (před)síní
 • Encyklopedie

  stenocardia

  ae, f. (ř. stenos úzký, ř. kardia srdce) stenokardie, svíravá, tlaková bolest za hrudní kostí spojená s celkovým pocitem úzkosti; ponámahová stenokardie charakteristická např. pro ischemickou srdeční chorobu se syndromem anginy pectoris; klidová stenokardie pro akutní infarkt myokardu
 • Encyklopedie

  synalgia

  ae, f. (ř. syn s, spolu, ř. algos bolest) synalgie, pociťování bolesti v lokalizacích, které jsou více či méně vzdálené od místa zdroje bolesti (např. bolesti při stenokardii podmíněné onemocněním srdce jsou pociťovány rovněž v levé horní končetině)
 • Encyklopedie

  tachycardia

  ae, f. (ř. tachys rychlý, ř. kardia srdce) tachykardie, zrychlení srdeční činnosti nad 90 tepů za minutu
 • Encyklopedie

  tamponatio

  onis, f. tamponování, ucpání tampónem. Tamponatio cordis srdeční tamponáda, stlačení srdce nahromaděním krve v dutině osrdečníku
Celkem záznamů: 256Zdravě.cz na Facebooku