Výsledky hledání:

střeva

 • Encyklopedie

  enterorrhaphia

  ae, f. (ř. enteron střevo, ř. rhafe šev) enterorafie, chirurgické sešití střeva, uzavření operované části střeva
 • Encyklopedie

  ostium

  i, n. (l. os-oris ústa) ústí. Ostium abdominale tubae uterinae ústí vejcovodu obrácené do peritoneální dutiny. Ostium aortae ústí aorty, přechod levé komory do aorty, opatřený chlopní. Ostium appendicis vermiformis ústí červovitého výběžku do slepého střeva. Ostium atrioventriculare dextrum otvor z pravé srdeční předsíně do pravé komory. Ostium cardiacum vústění jícnu do žaludku na kardii. Ostium ileocaecale příčné štěrbinovité ústí kyčelníku do slepého střeva. Ostium primum zčásti otevřené septum mezi srdečními síněmi, a to v jeho dolní části (často sdružené s abnormalitami mitrální chlopně). Ostium pyloricum ústí vrátníku (lumen) jako spojení mezi žaludkem a dvanáctníkem. Ostium secundum zčásti otevřené septum mezi oběma srdečními (před)síněmi v jeho střední části. Ostium trunci pulmonalis ústí pulmonální, otvor směřující z pravé srdeční komory do truncus pulmonalis. Ostium tympanicum tubae auditivae ústí sluchové trubice v přední středoušní stěně. Ostium ureteris ústí močovodu ve tvaru úzké štěrbiny. Ostium urethrae ústí močové trubice. Ostium uteri zevní branka děložní otevřená na vrcholu čípku do pochvy. Ostium uterinum tubae ústí vejcovodů do dělohy. Ostium vaginae vchod poševní. Ostium venae cavae inferioris ústí dolní duté žíly do pravé (před)síně. Ostium venae cavae superioris ústí horní duté žíly do pravé (před)síně
 • Encyklopedie

  recessus

  us, m. (l. recedere ustupovat) ústupek, úsek, zářez, vchlípenina. Recessus epitympanicus vyklenutý vrchol středoušní dutiny nahoru a do strany. Recessus ileocaecalis inferior záhyb pobřišnice pod vústěním ilea do slepého střeva. Recessus ileocaecalis superior záhyb pobřišnice nad vústěním ilea do slepého střeva. Recessus infundibuli výklenek III. mozkové komory do infundibula. Recessus paracolicus zářez, někdy vytvořený výklenek pobřišnice vlevo při sestupném tračníku. Recessus pleuralis záhyb na přechodech jednoho úseku parietální pleury v druhý. Recessus sacciformis výchlipka volného kloubního pouzdra v oblasti lokte
 • Encyklopedie

  rectosigmoidectomia

  ae, f. (l. rectum konečník, colon sigmoideum esovitá klička tlustého střeva, ř. ektome vynětí) rektosigmoidektomie, chirurgické vynětí konečníku a esovité kličky tlustého střeva
 • Encyklopedie

  rectosigmoideus

  a, um (l. rectum konečník, colon sigmoideum esovitá klička tlustého střeva) rektosigmoideální, týkající se konečníku a esovité kličky tlustého střeva
 • Encyklopedie

  rectosigmoiditis

  itidis, f. (l. rectum konečník, colon sigmoideum esovitá klička tlustého střeva) rektosigmoiditida, zánět konečníku a esovité kličky tlustého střeva
 • Encyklopedie

  romanopexis

  is, f. (l. S-Romanum esovitá klička tlustého střeva, ř. pexis upevnění) romanopexe, chirurgické upevnění esovité kličky tlustého střeva
 • Encyklopedie

  valva, valvula

  ae, f. chlopeň. Valva aortae chlopeň aortální. Valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis) chlopeň trojcípá. Valva atrioventricularis sinistra (mitralis, bicuspidalis) chlopeň mitrální, dvojcípá. Valva ileocaecalis chlopeň ileocekální, složená ze dvou řas uložených na vústění kyčelníku do slepého střeva Valvula lymphatica chlopeň v mízní cévě. Valvula semilunaris poloměsíčitá chlopeň plicnice; poloměsíčitá chlopeň aorty. Valvula venosa chlopeň žilní. Valvae, valvulae conniventes řasy podobné chlopním ve sliznici tenkého střeva. Valvulae anales malé, oblé, příčné řasy kaudálně ohraničující výklenky anální
 • Encyklopedie

  allantois

  idis, f. (z allantoeides ) (ř. allas-allantos klobása, ř. eidos podoba) alantois, zárodečný obal tvořený vychlípením entodermu; slepě končící entodermová výchlipka střeva
 • Encyklopedie

  antiperistaltica

  ae, f. (ř. anti proti, ř. peristaltikos stahující) antiperistaltika, peristaltické pohyby střeva vedoucí opačným směrem
Celkem záznamů: 192Zdravě.cz na Facebooku