Výsledky hledání:

střevní

 • Encyklopedie

  gluten

  inis, glutinum, i, n. (l. glutinare lepit dohromady) lepek, bílkovina tvořící asi 10 % mouky pšeničné, žitné, ovesné i ječné; u některých lidí její požívání vede k atrofii střevní sliznice
 • Encyklopedie

  haematochyluria

  ae, f. (ř. haima-haimatos krev, ř. chylos šťáva, ř. uron moč) hematochylurie, vylučování krve a střevní lymfy močí při onemocnění Filaria sanguinis-hominis
 • Encyklopedie

  hernioenterotomia

  ae, f. (l. hernia kýla, výhřez, ř. enteron střevo, ř. tome řez) hernioenterotomie, otevření střevní kličky při operaci kýly
 • Encyklopedie

  hysterocolpoenterocele

  es, f. (ř. hystera děloha, ř. kolpos pochva, ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) hysterokolpoenterokéla, kýla obsahující dělohu, pochvu a střevní kličky
 • Encyklopedie

  hernioenterotomia

  ae, f. (l. hernia kýla, výhřez, ř. enteron střevo, ř. tome řez) hernioenterotomie, otevření střevní kličky při operaci kýly
 • Encyklopedie

  hysterocolpoenterocele

  es, f. (ř. hystera děloha, ř. kolpos pochva, ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) hysterokolpoenterokéla, kýla obsahující dělohu, pochvu a střevní kličky
 • Encyklopedie

  chylus

  i, m. (ř. chylos šťáva) střevní míza, mléčně zkalená tuková emulze proudící lymfatickými cévami a obsahující živiny, které byly vstřebány v tenkém střevě
 • Encyklopedie

  ileosus

  a, um (ř. eileos uzávěr střeva) ileózní, týkající se střevní neprůchodnosti, ilea
 • Encyklopedie

  incarceratio

  onis, f. (l. in v, do, l. carcer žalář) inkarcerace, uskřinutí (např. střevní kličky v kýle). Incarceratio placentae inkarcerace placenty, plodového lůžka, při chybném průběhu třetí doby porodní. Incarceratio unguis zarostlý nehet
 • Encyklopedie

  intestinalis

  e (l. intestinum střevo) intestinální, střevní
Celkem záznamů: 234Zdravě.cz na Facebooku