Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  enterovesicalis

  e (ř. enteron střevo, l. vesica měchýř) enterovezikální, týkající se střeva a močového měchýře
 • Encyklopedie

  enterovirosis

  is, f. (ř. enteron střevo, l. virus virus) enteroviróza, infekční virové onemocnění trávicího ústrojí
 • Encyklopedie

  enterovirus

  i, n. (ř. enteron střevo, l. virus virus) enterovirus, souborné označení pro viry rozmnožující se ve střevním ústrojí a vyvolávající těžká celková onemocnění (např. dětskou obrnu)
 • Encyklopedie

  enterozoon

  i, n. (ř. enteron střevo, ř. zoon živočich) enterozoon, střevní parazit
 • Encyklopedie

  enteruria

  ae, f. (ř. enteron střevo, ř. uron moč) enterurie, přítomnost střevního obsahu v moči
 • Encyklopedie

  epiploenterocele

  es, f. (ř. epiploon předstěra, ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) epiploenterokéla, kýla obsahující části předstěry a střevní kličky
 • Encyklopedie

  epityphlitis

  itidis, f. (ř. epi na, při, ř. tyflon slepé střevo) epityflitida, zánět červovitého výběžku (appendicitis)
 • Encyklopedie

  esophagoenteroanastomosis

  is, f. (ř. oisofagos jícen, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) ezofagoenteroanastomóza, chirurgické spojení jícnu s tenkým střevem
 • Encyklopedie

  gastroenteralgia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. algos bolest) gastroenteralgie, bolest žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastroenteritis

  itidis, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo) gastroenteritida, zánět žaludku a tenkého střeva
Celkem záznamů: 204Zdravě.cz na Facebooku