Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  gastroenteroanastomosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) gastroenteroanastomóza, chirurgické spojení žaludku s tenkým střevem
 • Encyklopedie

  gastroenterocolitis

  itidis, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. kolon tračník) gastroenterokolitida, zánět žaludku, tenkého a tlustého střeva
 • Encyklopedie

  gastroenterocoloanastomosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) gastroenterokoloanastomóza, chirurgické spojení žaludku, tenkého a tlustého střeva
 • Encyklopedie

  gastroenterologia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. logos nauka) gastroenterologie, obor vnitřního lékařství zabývající se chorobami trávicího ústrojí
 • Encyklopedie

  gastroenteropathia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. pathos choroba) gastroenteropatie, blíže nespecifikované onemocnění žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastroenteroplastike

  es, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroenteroplastika, plastická operace žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastroenteroptosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. ptosis klesnutí) gastroenteroptóza, pokles žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastrointestinalis

  e (ř. gaster žaludek, l. intestinum střevo) gastrointestinální, týkající se žaludku a střev
 • Encyklopedie

  granulomatosis

  is, f. (l. granulum zrnko) granulomatóza, tvorba četných granulomů. Granulomatosis coli granulomatózní zánět tlustého střeva, chronické zánětlivé onemocnění s tvorbou granulomů postihující tlusté střevo (Crohnova choroba). Granulomatosis Wegeneri granulomatóza Wegenerova, onemocnění s nálezem granulomů v dýchacích cestách, s glomerulonefritidou a povšechnou nekrotizující vaskulitidou
 • Encyklopedie

  hepaticoenteroanastomosis

  is, hepaticoenterostomia, ae, f. ( ductus hepaticus vývod jaterní, ř. enteron střevo, anastomosis spojení, ř. stoma ústa) hepatikoenteroanastomóza, hepatikoenterostomie, operační spojení mezi jaterním vývodem a tenkým střevem
Celkem záznamů: 204Zdravě.cz na Facebooku