Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  enterectomia

  ae, f. (ř. enteron střevo, ř. ektome vynětí) enterektomie, chirurgické odnětí části střeva, resekce střeva
 • Encyklopedie

  entericus

  a, um (ř. enteron střevo) enterický, patřící ke střevu
 • Encyklopedie

  enteritis

  itidis, f. (ř. enteron střevo) enteritida, zánět střeva postihující jeho různé oddíly. Enteritis catarrhalis acuta enteritida katarální, akutní, postihující sliznici tenkého střeva. Enteritis follicularis enteritida folikulární charakterizovaná vřídky z rozpadu lymfatických folikulů. Enteritis necrotisans enteritida nekrotizující, akutní infekční onemocnění tenkého střeva se vznikem nekrotizujících ložisek a tendencí ke krvácení a proděravění střevní stěny. Enteritis phlegmonosa et abscedens enteritida flegmonózní a abscedující. Enteritis polyposa enteritida polypózní, vleklý zánět s výrůstkovým zbytněním sliznice. Enteritis pseudomembranosa et ulcerosa enteritida pseudomembranózní a ulcerózní, pablánový vředovitý zánět tenkého střeva často vyvolaný ischemickými změnami. Enteritis regionalis enteritida regionální, Crohnova nemoc, chronický nespecifický granulační zánět postihující ohraničený úsek tenkého střeva, zpravidla konečnou část ilea (ileitis terminalis), ale i jiné oddíly trávicího ústrojí
 • Encyklopedie

  enteroanastomosis

  is, f. (ř. enteron střevo, anastomosis spojení) enteroanastomóza, chirurgické spojení dvou střevních kliček
 • Encyklopedie

  enterobacterium

  i, n. (ř. enteron střevo, bacterium baktérie) enterobaktérie, souborné označení pro baktérie žijící ve střevě
 • Encyklopedie

  enterobiliaris

  e (ř. enteron střevo, l. bilis žluč) enterobiliární, týkající se střeva a žluči
 • Encyklopedie

  enterobiopsia

  ae, f. (ř. enteron střevo, ř. bios život, ř. ops-opos oko) enterobiopsie, mikroskopické vyšetření části tenkého střeva ze živého organismu
 • Encyklopedie

  enterobiosis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. bios život) enterobióza, onemocnění, jehož původcem je roup dětský Enterobius (o.) vermicularis
 • Encyklopedie

  enterocele

  es, f. (ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) enterokéla, výhřez střeva
 • Encyklopedie

  enterocentesis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. kentein bodat) enterocentéza, chirurgické nabodnutí střeva
Celkem záznamů: 204Zdravě.cz na Facebooku