Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  gastroenterologia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. logos nauka) gastroenterologie, obor vnitřního lékařství zabývající se chorobami trávicího ústrojí
 • Encyklopedie

  gastroenteropathia

  ae, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. pathos choroba) gastroenteropatie, blíže nespecifikované onemocnění žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastroenteroplastike

  es, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroenteroplastika, plastická operace žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastroenteroptosis

  is, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. ptosis klesnutí) gastroenteroptóza, pokles žaludku a střev
 • Encyklopedie

  gastrointestinalis

  e (ř. gaster žaludek, l. intestinum střevo) gastrointestinální, týkající se žaludku a střev
 • Encyklopedie

  granulomatosis

  is, f. (l. granulum zrnko) granulomatóza, tvorba četných granulomů. Granulomatosis coli granulomatózní zánět tlustého střeva, chronické zánětlivé onemocnění s tvorbou granulomů postihující tlusté střevo (Crohnova choroba). Granulomatosis Wegeneri granulomatóza Wegenerova, onemocnění s nálezem granulomů v dýchacích cestách, s glomerulonefritidou a povšechnou nekrotizující vaskulitidou
 • Encyklopedie

  hepaticoenteroanastomosis

  is, hepaticoenterostomia, ae, f. ( ductus hepaticus vývod jaterní, ř. enteron střevo, anastomosis spojení, ř. stoma ústa) hepatikoenteroanastomóza, hepatikoenterostomie, operační spojení mezi jaterním vývodem a tenkým střevem
 • Encyklopedie

  hepatoentericus

  a, um (ř. hepar-hepatos játra, ř. enteron střevo) hepatoenterický, týkající se jater a střev
 • Encyklopedie

  hernioenterotomia

  ae, f. (l. hernia kýla, výhřez, ř. enteron střevo, ř. tome řez) hernioenterotomie, otevření střevní kličky při operaci kýly
 • Encyklopedie

  hysterocolpoenterocele

  es, f. (ř. hystera děloha, ř. kolpos pochva, ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) hysterokolpoenterokéla, kýla obsahující dělohu, pochvu a střevní kličky
Celkem záznamů: 181Zdravě.cz na Facebooku