Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  hernioenterotomia

  ae, f. (l. hernia kýla, výhřez, ř. enteron střevo, ř. tome řez) hernioenterotomie, otevření střevní kličky při operaci kýly
 • Encyklopedie

  hysterocolpoenterocele

  es, f. (ř. hystera děloha, ř. kolpos pochva, ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) hysterokolpoenterokéla, kýla obsahující dělohu, pochvu a střevní kličky
 • Encyklopedie

  hysterovaginoenterocele

  es, f. (ř. hystera děloha, l. vagina děloha, ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) hysterovaginoenterokéla, hernie obsahující dělohu, pochvu a části střeva
 • Encyklopedie

  cholecystoenteroanastomosis

  is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) cholecystoenteroanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s tenkým střevem
 • Encyklopedie

  choledochoenteroanastomosis

  is, f. (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) choledochoenteroanastomóza, chirurgické spojení vývodu žlučového s tenkým střevem
 • Encyklopedie

  chorda

  ae, f. (ř. chorde střevo; struna) struna, šlašinka, provazec. Chorda cantorum zánět hlasových vazů u zpěváků. Chorda dorsalis struna hřbetní, podélná pevná osa těla strunatců. Chorda magna velká struna, Achillova šlacha. Chorda obliqua vazivový pruh jdoucí od drsnatiny kosti loketní šikmo distálně ke kosti vřetenní. Chorda tendinea šlašinka mezi papilárními svaly a cípy síňokomorových chlopní. Chorda vocalis, plica vocalis řasa hlasivková, vaz hlasový, hlasivka
 • Encyklopedie

  ileocaecalis

  e (l. ileum kyčelník, l. caecum slepé střevo) ileocekální, týkající se kyčelníku a slepého střeva
 • Encyklopedie

  ileocaecocolicus

  a, um (l. ileum kyčelník, l. caecum slepé střevo, ř. kolon tračník) ileocekokolický, týkající se kyčelníku, slepého střeva a tračníku
 • Encyklopedie

  intestinalis

  e (l. intestinum střevo) intestinální, střevní
 • Encyklopedie

  juxtaintestinalis

  e (l. juxta, iuxta blízko, vedle, l. intestinum střevo) ležící blízko střeva
Celkem záznamů: 181Zdravě.cz na Facebooku