Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  retrocaecalis

  e (l. retro zpět, nazpět, l. caecum slepé střevo) retrocekální, ležící za slepým střevem
 • Encyklopedie

  synechenterotomia

  ae, f. (ř. synechein spojovat, ř. enteron střevo, ř. tome řez) synechenterotomie, chirurgické uvolnění střevních srůstů
 • Encyklopedie

  typhlatonia

  ae, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. alfa priv., ř. tonos napětí) tyflatonie, ztráta napětí, ochablost stěn slepého střeva
 • Encyklopedie

  typhlectasia

  ae, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. ektasis rozšíření) tyflektázie, rozšíření slepého střeva
 • Encyklopedie

  typhlitis

  itidis, f. (ř. tyflon slepé střevo) tyflitida, zánět slepého střeva
 • Encyklopedie

  typhlopexis

  is, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. pexis připevnění) tyflopexe, chirurgické připevnění, přichycení volného slepého střeva
 • Encyklopedie

  typhlostomia

  ae, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. stoma ústa) tyflostomie, vyústění slepého střeva navenek
 • Encyklopedie

  typhlotomia

  ae, f. (ř. tyflon slepé střevo, ř. tome řez) tyflotomie, otevření slepého střeva
 • Encyklopedie

  typhlotransversoanastomosis

  is, f. (ř. tyflon slepé střevo, colon transversum tračník příčný, anastomosis spojení) tyflotransverzoanastomóza, spojení slepého střeva a tračníku
 • Encyklopedie

  ureterointestinalis

  e (ř. ureter močovod, l. intestinum střevo) ureterointestinální, týkající se močovodu a střeva
Celkem záznamů: 181Zdravě.cz na Facebooku