Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  caecotomia

  ae, f. (l. caecum slepé střevo, ř. tome řez) cékotomie, operační otevření slepého střeva
 • Encyklopedie

  catgut

  z angl. catgut ovčí střevo) katgut, ketget, vstřebatelný šicí materiál vyrobený z podslizniční vrstvy ovčích a kozích střev
 • Encyklopedie

  coelenteron,

  103, n. (ř. koilia dutina břišní, ř. enteron střevo) celenteron, prvotní břišní dutina vznikající z endodermu během embryogeneze
 • Encyklopedie

  colenteroanastomosis

  is, f. (ř. kolon tračník, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) kolenteroanastomóza, chirurgické spojení tlustého a tenkého střeva
 • Encyklopedie

  coloenteritis

  itidis, f. (ř. kolon tračník, ř. enteron tenké střevo) koloenteritida, zánět tenkého a tlustého střeva
 • Encyklopedie

  colon

  i, n. (ř. kolon část těla; střevo) tračník, úsek tlustého střeva. Colon ascendens tračník vzestupný. Colon descendens tračník sestupný. Colon irritabile poruchy motility nebo sekrece tlustého střeva bez prokazatelných organických změn. Colon sigmoideum esovitá klička, esovitě zakřivený úsek tlustého střeva. Colon transversum tračník příčný.
 • Encyklopedie

  cysticoenteroanastomosis

  is, f. (ř. kystis měchýř, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) cystikoenteroanastomóza, chirurgické spojení vývodu žlučníku se střevem
 • Encyklopedie

  dolichocolon

  i, n. (ř. dolichos dlouhý, ř. kolon tračník) dolichokolon, neobvykle dlouhé tlusté střevo nebo jeho část
 • Encyklopedie

  duodenocolicus

  a, um (l. duodenum dvanáctník, ř. kolon tlusté střevo) duodenokolický, týkající se dvanáctníku a tlustého střeva
 • Encyklopedie

  duodenoenteroanastomosis

  is, f. (l. duodenum dvanáctník, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) duodenoenteroanastomóza, chirurgické spojení dvanáctníku s tenkým střevem
Celkem záznamů: 181Zdravě.cz na Facebooku