Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  enteroanastomosis

  is, f. (ř. enteron střevo, anastomosis spojení) enteroanastomóza, chirurgické spojení dvou střevních kliček
 • Encyklopedie

  enterobacterium

  i, n. (ř. enteron střevo, bacterium baktérie) enterobaktérie, souborné označení pro baktérie žijící ve střevě
 • Encyklopedie

  enterobiliaris

  e (ř. enteron střevo, l. bilis žluč) enterobiliární, týkající se střeva a žluči
 • Encyklopedie

  enterobiopsia

  ae, f. (ř. enteron střevo, ř. bios život, ř. ops-opos oko) enterobiopsie, mikroskopické vyšetření části tenkého střeva ze živého organismu
 • Encyklopedie

  enterobiosis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. bios život) enterobióza, onemocnění, jehož původcem je roup dětský Enterobius (o.) vermicularis
 • Encyklopedie

  enterocele

  es, f. (ř. enteron střevo, ř. kele kýla, výhřez) enterokéla, výhřez střeva
 • Encyklopedie

  enterocentesis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. kentein bodat) enterocentéza, chirurgické nabodnutí střeva
 • Encyklopedie

  enterocleisis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. kleisis uzávěr) enterokleize, uzávěr tenkého střeva
 • Encyklopedie

  enteroclysis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. klydzein vyplachovat) enteroklyze, střevní nálev
 • Encyklopedie

  enterococcaemia

  ae, f. (ř. enteron střevo, enterococcus střevní mikrob, ř. haima krev) enterokokcémie, přítomnost enterokoků v krvi
Celkem záznamů: 181Zdravě.cz na Facebooku