Výsledky hledání:

střevo

 • Encyklopedie

  enterogastrocele

  es, f. (ř. enteron střevo, ř. gaster žaludek, ř. kele kýla, výhřez) enterogastrokéla, výhřez obsahující části střeva a žaludku (ventrální hernie)
 • Encyklopedie

  enterogastronum

  i, n. (ř. enteron střevo, ř. gaster žaludek) enterogastron, hormon produkovaný střevní sliznicí, tlumící žaludeční sekreci a motilitu
 • Encyklopedie

  enterogenes

  es (ř. enteron střevo, ř. gignesthai vznikat, ř. gennan tvořit) enterogenní, střevního původu, vznikající ve střevě
 • Encyklopedie

  enteroglucagonum

  i, n. (ř. enteron střevo, glucagonum glukagon) enteroglukagon, enzym tvořený ve sliznici tenkého střeva, mající srovnatelný účinek jako pankreatický glukagon
 • Encyklopedie

  enterohepatitis

  itidis, f. (ř. enteron střevo, ř. hepar-hepatos játra) enterohepatitida, zánět střev a jater
 • Encyklopedie

  enterohepatocele

  es, f. (ř. enteron střevo, ř. hepar-hepatos játra, ř. kele kýla, výhřez) enterohepatokéla, forma pupečního výhřezu obsahujícího části střeva a jater
 • Encyklopedie

  enterohydrocele

  es, f. (ř. enteron střevo, ř. hydor voda, ř. kele kýla, výhřez) enterohydrokéla, kýla, výhřez obsahující části střeva s nahromaděnou tekutinou
 • Encyklopedie

  enterochirurgia

  ae, f. (ř. enteron střevo, ř. cheirurgia chirurgie) enterochirurgie, střevní chirurgie
 • Encyklopedie

  enterocholecystoanastomosis

  is, f. (ř. enteron střevo, ř. cholekystis žlučník, anastomosis spojení) enterocholecystoanastomóza, chirurgické spojení mezi tenkým střevem a žlučníkem
 • Encyklopedie

  enterointoxicatio

  onis, f. (ř. enteron střevo, l. in do, v, ř. toxikon jed) enterointoxikace, celková otrava organismu střevním obsahem
Celkem záznamů: 181Zdravě.cz na Facebooku