Výsledky hledání:

tuk

 • Encyklopedie

  lipogenes

  es (ř. lipos tuk, ř. gennan tvořit, ř. gignesthai vznikat) lipogenní, tukového původu; ovlivňující tvorbu tuku
 • Encyklopedie

  lipogenesis

  is, f. (ř. lipos tuk, ř. genesis vznik) lipogeneze, tvorba tuků, tukové tkáně
 • Encyklopedie

  lipogranuloma

  tis, n. (ř. lipos tuk, l. granulum zrnko) lipogranulom, granulom charakteristický histiocytárními buňkami s pohlceným tukem
 • Encyklopedie

  lipogranulomatosis

  is, f. (ř. lipos tuk, l. granulum zrnko) lipogranulomatóza, mnohotný uzlíkový zánět podkožní tukové tkáně
 • Encyklopedie

  lipochondrodysplasia

  ae, f. (ř. lipos tuk, ř. chondros chrupavka, dysplasia porucha vývoje) lipochondrodysplazie, vývojová porucha tvorby tukové tkáně a chrupavky
 • Encyklopedie

  lipochondrodystrophia

  ae, f. (ř. lipos tuk, ř. chondros chrupavka, dystrophia porucha výživy) lipochondrodystrofie, syndrom, pro který je charakteristická zděděná porucha růstu kostí spojená s jejich deformací, nadměrné střádání mukopolysacharidů se zvětšováním jater a sleziny a duševní zaostalost (mukopolysacharidóza)
 • Encyklopedie

  lipochroma

  tis, n. (ř. lipos tuk, ř. chroma barva) lipochrom, lutein, žlutooranžové barvivo přicházející do organismu v rozpuštěné formě, hlavně v tukových látkách, karotenoid
 • Encyklopedie

  lipochromia

  ae, f. (ř. lipos tuk, ř. chroma barva) lipochromie, nadměrné nahromadění lipochromů v těle
 • Encyklopedie

  lipoidaemia

  ae, f. (ř. lipos tuk, ř. eidos podoba, ř. haima krev) lipoidémie, zmnožení lipoidů v krvi
 • Encyklopedie

  lipoides

  es, lipoideus, a, um (ř. lipos tuk, ř. eidos podoba, tvar) lipoidní, podobný tuku
Celkem záznamů: 183Zdravě.cz na Facebooku