Výsledky hledání:

tuk

 • Encyklopedie

  lipochroma

  tis, n. (ř. lipos tuk, ř. chroma barva) lipochrom, lutein, žlutooranžové barvivo přicházející do organismu v rozpuštěné formě, hlavně v tukových látkách, karotenoid
 • Encyklopedie

  lipochromia

  ae, f. (ř. lipos tuk, ř. chroma barva) lipochromie, nadměrné nahromadění lipochromů v těle
 • Encyklopedie

  lipoidaemia

  ae, f. (ř. lipos tuk, ř. eidos podoba, ř. haima krev) lipoidémie, zmnožení lipoidů v krvi
 • Encyklopedie

  lipoides

  es, lipoideus, a, um (ř. lipos tuk, ř. eidos podoba, tvar) lipoidní, podobný tuku
 • Encyklopedie

  lipoidosis

  is, f. (ř. lipos tuk, ř. eidos podoba) lipoidóza, nadměrné ukládání lipoidů v tkáních. Lipoidosis vesicae felleae lipoidóza sliznice žlučníku, ukládání esterů cholesterolu ve velkých puchýřkovitých buňkách s pěnovitým plazmatem (lipofágy), "jahodový žlučník"
 • Encyklopedie

  lipoidproteinosis

  is, f. (ř. lipos tuk, ř. eidos podoba, proteinum bílkovina) lipoidproteinóza, zmnožené ukládání hyalinních substancí (hyalinosis cutis et mucosae) v kůži a sliznici při poruše metabolismu lipoidů
 • Encyklopedie

  lipokineticus

  a, um (ř. lipos tuk, ř. kinein pohybovat) lipokinetický, ovlivňující transport, pohyb tuku v těle
 • Encyklopedie

  lipolysis

  is, f. (ř. lipos tuk, ř. lysis uvolnění) lipolýza, rozložení, štěpení tuků
 • Encyklopedie

  lipoma

  tis, n. (ř. lipos tuk) lipom, nezhoubný nádor z tukové tkáně. Lipoma arborescens lipom stromkovitého tvaru v kloubní dutině. Lipoma fetale fetální lipom obsahující lipochrom. Lipoma fibrosum lipom fibrózní, nádor z tukové tkáně s množstvím vaziva. Lipoma myelogenes lipom myelogenní, dřeňový. Lipoma ossificans lipom osifikující, osifikace degenerativně změněných lipomů. Lipoma pendulum lipom pendulující, stopkatý. Lipoma subcutaneum lipom subkutánní, podkožní. Lipoma submucosum lipom submukózní, podslizniční. Lipoma subserosum lipom subserózní, pod serózní blanou (např. pobřišnicí). Lipoma telangiectaticum, telangiectodes tukový nádor obsahující četné rozšířené cévy. Lipoma tuberosum lipom uložený v podkožním tuku, tvořící uzlovitý hrbol
 • Encyklopedie

  lipomatosis

  is, f. (ř. lipos tuk) lipomatóza, nadměrné zmnožení tukové tkáně v orgánech. Lipomatosis dolorosa bolestivé bujení podkožní tukové tkáně
Celkem záznamů: 177Zdravě.cz na Facebooku