Výsledky hledání:

vývoj

 • Encyklopedie

  hypogenitalismus

  i, m. (ř. hypo pod, l. genitalia rodidla) hypogenitalismus, neúplný vývoj pohlavních orgánů; snížená činnost pohlavních orgánů
 • Encyklopedie

  hysterocyesis

  is, f. (ř. hystera děloha, ř. kyesis těhotenství) hysterocyéza, hysterokyéza, vývoj oplozeného vajíčka v děloze
 • Encyklopedie

  chondrogeneticus

  a, um (ř. chondros chrupavka, ř. genesis vývoj, vznik) chondrogenetický, týkající se vývoje chrupavky
 • Encyklopedie

  idiotismus

  i, m. (ř. idiotes neznalec) idiotismus, idiotství, slabomyslnost. Idiotismus endemicus, cretenismus idiotismus endemický, kretenismus, utlumený duševní vývoj z vrozeného snížení činnosti štítné žlázy při nedostatku jódu v potravě
 • Encyklopedie

  immunopathogenesis

  is, f. (l. immunis odolný, ř. pathos choroba, ř. gennan tvořit) imunopatogeneze, vznik a vývoj poruchy imunitního systému
 • Encyklopedie

  immunopathogenesis

  is, f. (l. immunis odolný, ř. pathos choroba, ř. gennan tvořit) imunopatogeneze, vznik a vývoj poruchy imunituního systému
 • Encyklopedie

  infantilitas

  atis, f. (l. infans dítě) infantilita, dětskost, zaostalý, opožděný vývoj
 • Encyklopedie

  inogenesis

  is, f. (ř. is-inos vlákno, tkáň, ř. genesis původ, ř. gignesthai vznikat) inogeneze, vznik a vývoj tkáně, vaziva
 • Encyklopedie

  macroplasia

  e, f. (ř. makros veliký, ř. plassein tvořit) makroplazie, nadměrný vývoj některého orgánu nebo jeho části
 • Encyklopedie

  mammadysplasia

  ae, f. (l. mamma prs, ř. dys- porucha, ř. plassein tvořit) mamadysplazie, odchylný, nenormální vývoj prsu
Celkem záznamů: 261Zdravě.cz na Facebooku