Výsledky hledání:

vývoj

 • Encyklopedie

  idiotismus

  i, m. (ř. idiotes neznalec) idiotismus, idiotství, slabomyslnost. Idiotismus endemicus, cretenismus idiotismus endemický, kretenismus, utlumený duševní vývoj z vrozeného snížení činnosti štítné žlázy při nedostatku jódu v potravě
 • Encyklopedie

  immunopathogenesis

  is, f. (l. immunis odolný, ř. pathos choroba, ř. gennan tvořit) imunopatogeneze, vznik a vývoj poruchy imunitního systému
 • Encyklopedie

  immunopathogenesis

  is, f. (l. immunis odolný, ř. pathos choroba, ř. gennan tvořit) imunopatogeneze, vznik a vývoj poruchy imunituního systému
 • Encyklopedie

  infantilitas

  atis, f. (l. infans dítě) infantilita, dětskost, zaostalý, opožděný vývoj
 • Encyklopedie

  inogenesis

  is, f. (ř. is-inos vlákno, tkáň, ř. genesis původ, ř. gignesthai vznikat) inogeneze, vznik a vývoj tkáně, vaziva
 • Encyklopedie

  macroplasia

  e, f. (ř. makros veliký, ř. plassein tvořit) makroplazie, nadměrný vývoj některého orgánu nebo jeho části
 • Encyklopedie

  mammadysplasia

  ae, f. (l. mamma prs, ř. dys- porucha, ř. plassein tvořit) mamadysplazie, odchylný, nenormální vývoj prsu
 • Encyklopedie

  mammoplasia

  ae, f. (l. mamma prs, ř. plassein tvořit) mamoplazie, vývoj prsní žlázy, prsu
 • Encyklopedie

  metamorphosis

  is, f. (ř. meta za, ř. morfe tvar) metamorfóza, změna, proměna, postembryonální vývoj živočichů přes stadium larvy, popř. kukly, k dospělému jedinci
 • Encyklopedie

  microplasia

  ae, f. (ř. mikros malý, ř. plassein tvořit) mikroplazie, vývoj značně zmenšeného útvaru (orgánu, údu, svalu atd.)
Celkem záznamů: 268Zdravě.cz na Facebooku