Výsledky hledání:

vývoj

 • Encyklopedie

  inogenesis

  is, f. (ř. is-inos vlákno, tkáň, ř. genesis původ, ř. gignesthai vznikat) inogeneze, vznik a vývoj tkáně, vaziva
 • Encyklopedie

  macroplasia

  e, f. (ř. makros veliký, ř. plassein tvořit) makroplazie, nadměrný vývoj některého orgánu nebo jeho části
 • Encyklopedie

  mammadysplasia

  ae, f. (l. mamma prs, ř. dys- porucha, ř. plassein tvořit) mamadysplazie, odchylný, nenormální vývoj prsu
 • Encyklopedie

  mammoplasia

  ae, f. (l. mamma prs, ř. plassein tvořit) mamoplazie, vývoj prsní žlázy, prsu
 • Encyklopedie

  metamorphosis

  is, f. (ř. meta za, ř. morfe tvar) metamorfóza, změna, proměna, postembryonální vývoj živočichů přes stadium larvy, popř. kukly, k dospělému jedinci
 • Encyklopedie

  microplasia

  ae, f. (ř. mikros malý, ř. plassein tvořit) mikroplazie, vývoj značně zmenšeného útvaru (orgánu, údu, svalu atd.)
 • Encyklopedie

  mola

  ae, f. (ř. myle prázdný zárodek) mola, zásněť, beztvarý, chybný vývoj embrya, jeho obalů nebo placenty. Mola cruenta koagulace plodu při krvácení do plodových obalů s tvorbou masových hmot. Mola hydatidosa přeměna placenty s proliferací trofoblastu, tvorba cyst a klkovitých útvarů připomínajících hrozny. Mola hydatidosa sterilis zásněť hydatidózní sterilní, vznik zásněti v prvních dvou měsících těhotenství s vymizením plodu. Mola petrosa mola kamenná, vznikající při druhotném ukládání soli vápníku. Mola proliferans mola proliferující s infiltračním růstem placentárního trofoblastu
 • Encyklopedie

  monocytopo(i)esis

  is, f. (ř. monos jediný, ř. kytos buňka, ř. poiesis vznik) monocytopoéza, vývoj monocytu
 • Encyklopedie

  morphogenes

  es (ř. morfe podoba, ř. gennan plodit) morfogenní, působící na tvarový vývoj organismu
 • Encyklopedie

  morphogenesis

  is, f. (ř. morfe podoba, ř. genesis vznik) morfogeneze, vývoj normálních i patologických struktur organismu, diferenciace buněk zárodku s vytvořením určitých tkání a orgánů
Celkem záznamů: 264Zdravě.cz na Facebooku