Výsledky hledání:

voda

 • Encyklopedie

  histohydria

  ae, f. (ř. histos tkáň, ř. hydor voda) histohydrie, přítomnost nadměrného množství vody ve tkáni
 • Encyklopedie

  hydaticus

  a, um (ř. hydor-hydatos voda) vodný, vodnatý
 • Encyklopedie

  hydr(o)encephalocele

  es, f. (ř. hydor voda, ř. enkefalos mozek, ř. kele kýla, výhřez) hydr(o)encefalokéla, výhřez mozku s výběžkem rozšířené komory naplněné mokem
 • Encyklopedie

  hydr(o)omphalus

  i, m. (ř. hydor voda, ř. omfalos pupek) hydr(o)omfalus, pupeční cysta, vyklenutí pupeční krajiny z nahromadění tekutiny
 • Encyklopedie

  hydraemia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. haima krev) hydrémie, zmnožení vody v krvi
 • Encyklopedie

  hydragogus

  a, um (ř. hydor voda, ř. agogos vedoucí) odvádějící vodu, tekutinu z těla, podporující její vyměšování
 • Encyklopedie

  hydramnion

  i, n. (ř. hydor voda, ř. amnion blána) hydramnion, nadměrné zmnožení plodové vody
 • Encyklopedie

  hydranencephalia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. enkefalos mozek, ř. alfa priv.) hydranencefalie, vnitřní hydrocefalus, zvětšení mozkových komor vyplněných tekutinou s útlakem okolní mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  hydrargyrum

  i, n. (ř. hydor voda, ř. argyros stříbro) rtuť, zn. Hg, atom. čís. 80, atom. hmotnost 200,61. Hydrargyrum bichloratum, corrosivum chlorid rtuťnatý, sublimát, prudký jed. Hydrargyrum chloratum oxydulatum mite chlorid rtuťnatý, kalomel. Hydrargyrum cyanatum kyanid rtuťný, prudce jedovatý. Hydrargyrum nitricum oxydulatum dusičnan rtuťný. Hydrargyrum sulfuratum oxydatum sirník rtuťnatý
 • Encyklopedie

  hydrarthrosis

  is, f. (ř. hydor voda, ř. arthron kloub) hydrartróza, chorobné nahromadění serózní tekutiny v kloubní dutině
Celkem záznamů: 272Zdravě.cz na Facebooku