Výsledky hledání:

voda

 • Encyklopedie

  hydratatio, hydratisatio

  onis, f. (ř. hydor voda) hydratace (hydratizace), slučování látky s vodou; stupeň zavodnění organismu
 • Encyklopedie

  hydremesis

  is, f. (ř. hydor voda, ř. emesis zvracení) hydremeze, zvracení vodnatých hmot
 • Encyklopedie

  hydrencephalia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. enkefalos mozek) hydrencefalie, vodnatelnost mozku, vnitřní hydrocefalus, zmnožení tekutiny v mozkových komorách při současném úbytku okolní mozkové tkáně
 • Encyklopedie

  hydriatria

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. iatreia léčení) hydriatrie, léčení vodou, vodní lázní
 • Encyklopedie

  hydroappendix

  icis, f. (ř. hydor voda, l. appendix přívěsek) hydroapendix, vyplnění červovitého výběžku tekutinou
 • Encyklopedie

  hydrobiologia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. bios život, ř. logos nauka) hydrobiologie, vědní disciplína zabývající se existenčními podmínkami ve vodách, vztahy mezi články potravních řetězců a problémy produkce i destrukce organické hmoty ve vodních ekosystémech
 • Encyklopedie

  hydrocalix

  icis, m. (ř. hydor voda, l. calix kalich) hydrokalix, částečná hydronefróza, dilatace ledvinného kalíšku při selektivní blokádě odtoku moči
 • Encyklopedie

  hydrocardia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. kardia srdce) hydrokardie, nahromadění tekutiny v osrdečníku, vodnatelnost osrdečníku
 • Encyklopedie

  hydrocele, hydrokele

  es, f. (testis) (ř. hydor voda, ř. kele kýla, výhřez) hydrokéla, nahromadění tekutiny mezi obaly varlete
 • Encyklopedie

  hydrocephalia

  ae, f. (ř. hydor voda, ř. kefale hlava) hydrocefalie, zmnožení tekutiny (likvoru) v mozkových dutinách, vodnatelnost mozku
Celkem záznamů: 272Zdravě.cz na Facebooku