Výsledky hledání:

vyšetřeni

 • Encyklopedie

  salpingoscopia

  ae, f. (ř. salpinx roura, vejcovod, ř. skopein pozorovat) salpingoskopie, vyšetření vejcovodu, např. během laparoskopie
 • Encyklopedie

  scan

  angl.) prohlížet; snímek získaný při scintigrafickém vyšetření orgánu použitím radioizotopu, který je vázán na vhodný nosič
 • Encyklopedie

  scatoscopia

  ae, f. (ř. skor (skat)-skatos výkal, ř. skopein pozorovat) skatoskopie, vyšetření stolice
 • Encyklopedie

  serodiagnosis

  is, f. (l. serum tekutina, ř. diagnosis rozpoznání) sérodiagnóza, rozpoznání nemoci podle vyšetření krevního séra
 • Encyklopedie

  seroreactio

  onis, f. (l. serum tekutina, l. reactio zpětné působení) séroreakce, vyšetření krevního séra na přítomnost protilátek vzniklých proti určitému antigenu
 • Encyklopedie

  sialosemeiologia

  ae, f. (ř. sialon slina, ř. semeion znak, ř. logos nauka) sialosemeiologie, vyšetření slin k zjištění choroby nemocného
 • Encyklopedie

  sigmoidoscopia

  ae, f. ( kolon sigmoideum esovitá klička tračníku, ř. skopein pozorovat) sigmoidoskopie, optické vyšetření esovité kličky tračníku pomocí speciálního přístroje - sigmoidoskopu
 • Encyklopedie

  sinoscopia

  ae, f. (l. sinus dutina, splav, ř. skopein pozorovat) sinoskopie, vyšetření čelistních dutin zrakem pomocí speciálního přístroje
 • Encyklopedie

  sphincteroscopia

  ae, f. (ř. sfinkter svěrač, stahovač, ř. skopein prohlížet) sfinkteroskopie, vyšetření řitního svěrače zrakem
 • Encyklopedie

  splanchnoscopia

  ae, f. (ř. splanchna útroby, ř. skopein pozorovat) splanchnoskopie, vyšetření útrob rentgenovými paprsky, laparoskopem
Celkem záznamů: 526Zdravě.cz na Facebooku