Výsledky hledání:

vyšetřeni

 • Encyklopedie

  pelvi(o)scopia

  ae, f. (l. pelvis pánev, ř. skopein pozorovat) pelviskopie, přímé vyšetření pánevních orgánů
 • Encyklopedie

  peridurographia

  ae, f. (ř. peri kolem, l. (mater) dura tvrdá plena mozková, ř. grafein psát) peridurografie, rentgenové vyšetření, znázornění epidurálního prostoru pomocí kontrastní látky
 • Encyklopedie

  placentographia

  ae, f. (l. placenta lůžko plodové, ř. grafein psát) placentografie, rentgenové vyšetření plodového lůžka pomocí kontrastní látky
 • Encyklopedie

  pneumo(no)graphia

  ae, f. (ř. pneumon plíce, ř. grafein psát) pneumo(no)grafie, znázornění plic rentgenem; rtg vyšetření po náplni vzduchem
 • Encyklopedie

  pneumocystographia,

  e, f. (ř. pneuma vzduch, ř. kystis měchýř, ř. grafein psát) pneumocystografie, rentgenové vyšetření močového měchýře po naplnění vzduchem jako konstrastní látkou
 • Encyklopedie

  pneumoencephalographia

  ae, f. (ř. pneuma vzduch, ř. enkefalos mozek, ř. grafein psát) pneumoencefalografie, rentgenové vyšetření mozkových struktur po insuflaci vzduchu do subarachnoideálního a komorového prostoru mozku
 • Encyklopedie

  proctocoloscopia

  ae, f. (ř. proktos konečník, ř. kolon tračník, ř. skopein pozorovat) proktokoloskopie, endoskopické vyšetření konečníku a tračníku
 • Encyklopedie

  proctoscopia

  ae, f. (ř. proktos konečník, ř. skopein pozorovat) proktoskopie, vyšetření konečníku zrakem pomocí zvláštního přístroje (rektoskopie)
 • Encyklopedie

  proctoscopos

  i, m. (ř. proktos konečník, ř. skopein pozorovat) proktoskop, přístroj umožňující optické vyšetření sliznice konečníku
 • Encyklopedie

  proctosigmoideoscopia

  ae, f. (ř. proktos konečník, (kolon) sigmoideum esovitá klička tračníku, ř. skopein pozorovat) proktosigmoideoskopie, vyšetření konečníku a esovité kličky tračníku zrakem pomocí zvláštního přístroje
Celkem záznamů: 542Zdravě.cz na Facebooku