Výsledky hledání:

vyšetřeni

 • Encyklopedie

  sphincteroscopia

  ae, f. (ř. sfinkter svěrač, stahovač, ř. skopein prohlížet) sfinkteroskopie, vyšetření řitního svěrače zrakem
 • Encyklopedie

  splanchnoscopia

  ae, f. (ř. splanchna útroby, ř. skopein pozorovat) splanchnoskopie, vyšetření útrob rentgenovými paprsky, laparoskopem
 • Encyklopedie

  subtractio

  onis, f. (l. subtrahere odtáhnout) subtrakce, odčítání; rentgenový záznam, snímek pořízený za dvou odlišných podmínek, např. metoda dvojího kontrastu, s pozitivně kontrastní látkou a insuflací vzduchu použitými během vyšetření tlustého střeva
 • Encyklopedie

  taxis

  is, f. (ř. taxis řád, pořádek) taxe, řadění, řád, pořádek, koordinace; vyšetření cílených aktivních pohybů
 • Encyklopedie

  tracheobronchoscopia

  ae, f. (ř. tracheia průdušnice, ř. bronchos průduška, ř. skopein pozorovat) tracheobronchoskopie, vyšetření průdušnice a průdušek zrakem pomocí zvláštního přístoje
 • Encyklopedie

  tracheographia

  ae, f. (ř. tracheia průdušnice, ř. grafein psát) tracheografie, rentgenové kontrastní vyšetření průdušnice
 • Encyklopedie

  tracheoscopia

  ae, f. (ř. tracheia průdušnice, ř. skopein pozorovat) tracheoskopie, vyšetření průdušnice zrakem pomocí speciálního přístroje - tracheoskopu
 • Encyklopedie

  trepanobiopsia

  ae, f. (ř. trypanon vrták, ř. bios život, ř. opsis vidění, zrak) trepanobiopsie, bioptické vyšetření tkáně (plen mozkových, mozku) získané během trepanace
 • Encyklopedie

  undulatio

  onis, f. (l. unda vlna) undulace, vlnění, způsob vyšetření volné tekutiny v břiše (snaha vyvolat vlnu v tekutině, která je hmatem registrována)
 • Encyklopedie

  urethrocystoscopia

  ae, f. (ř. urethra trubice močová, ř. kystis měchýř močový, ř. skopein pozorovat) uretrocystoskopie, vyšetření močové trubice a močového měchýře pomocí optického přístroje
Celkem záznamů: 518Zdravě.cz na Facebooku