Výsledky hledání:

zánět

 • Encyklopedie

  leucophlegmasia

  ae, f. (ř. leukos bílý, ř. flegma plamen, zánět) leukoflegmazie, hluboká trombóza stehenní žíly s otokem celé dolní končetiny a bílým zabarvením kůže
 • Encyklopedie

  lienitis

  itidis, f. (l. lien slezina) lienitida, zánět sleziny
 • Encyklopedie

  lipogranulomatosis

  is, f. (ř. lipos tuk, l. granulum zrnko) lipogranulomatóza, mnohotný uzlíkový zánět podkožní tukové tkáně
 • Encyklopedie

  lippitudo

  inis, f. (l. lippus mokvající) krhavost, zánět očního víčka s tvorbou vředů a zánětlivým výtokem
 • Encyklopedie

  lithonephritis

  itidis, f. (ř. lithos kámen, ř. nefros ledvina) litonefritida, zánět ledvin komplikovaný vznikem kamenů
 • Encyklopedie

  lochiometritis

  itidis, f. ( lochia očistky, ř. metra děloha) lochiometritida, zánět dělohy při zadržení očistek
 • Encyklopedie

  lymphonoditis

  itidis, f. (l. lympha míza, l. nodus uzel) lymfonoditida, zánět mízních uzlin
 • Encyklopedie

  malum

  i, n. vada, zlo, neštěstí; bolest. Malum coxae senile zánět kyčelního kloubu spojený s deformací vznikající ve stáří (arthrosis deformans). Malum necessarium nutné, nezbytné zlo. Malum perforans pedis bolestivé, úporně probíhající tvoření vředu na chodidle. Malum suboccipitale rheumaticum revmatické onemocnění krčních obratlů. Malum suboccipitale vertebrae (Rusti) tuberkulózní choroba (Rustova) nosiče a čepovce. Malum venereum venerická choroba, syfilis
 • Encyklopedie

  maschaladenitis

  itidis, f. (ř. maschale podpaží, ř. aden-adenos žláza) maschaladenitida, zánět podpažní žlázy
 • Encyklopedie

  mastadenitis

  itidis, f. (ř. mastos prs, ř. aden žláza) mastadenitida, zánět mléčné žlázy
Celkem záznamů: 1000Zdravě.cz na Facebooku