Výsledky hledání:

zánět

 • Encyklopedie

  pleuropneumonia

  ae, f. (ř. pleura pohrudnice, ř. pneumon plíce) pleuropneumonie, současný zánět pohrudnice a plic
 • Encyklopedie

  pneumo(no)enteritis

  itidis, f. (ř. pneumon plíce, ř. enteron střevo) pneumo(no)enteritida, zánět plic komplikovaný zánětem střev
 • Encyklopedie

  Pneumocystis

  is, f. (carinii) (ř. pneumon plíce, ř. kystis dutina) drobný parazit vyvolávající hlavně u dětí zánět vmezeřené tkáně plic
 • Encyklopedie

  pneumocystosis

  is, f. (ř. pneumon plíce, ř. kystis dutina) pneumocystóza, pneumocystová pneumonie, atypický zánět plic s nápadnými pěnovitými hmotami ve sklípcích, které jsou velikým shlukem prvoků Pneumocystis carinii
 • Encyklopedie

  pneumoenteritis

  itidis, f. (ř. pneuma vzduch, ř. enteron střevo) pneumoenteritida, současný zánět plic a střev
 • Encyklopedie

  pneumonia

  ae, f. (ř. pneumon plíce) zánět plic, zánětlivé pochody v plicích.
 • Encyklopedie

  pneumopleuritis

  itidis, f. (ř. pneumon plíce, ř. pleura pohrudnice) pneumopleuritida, zánět plic a pohrudnice
 • Encyklopedie

  podarthritis

  itidis, f. (ř. pus-podos noha, ř. arthron kloub) podartritida, zánět kloubů nohy
 • Encyklopedie

  polioencephalitis

  itidis, f. (ř. polios šedý, ř. enkefalos mozek) polioencefalitida, zánět šedé hmoty mozkové
 • Encyklopedie

  polioencephalomeningomyelitis

  itidis, f. (ř. polios šedý, ř. enkefalos mozek, ř. meninx plena, ř. myelos mícha) polioencefalomeningomyelitida, současný zánět šedé hmoty mozkové, míchy a měkkých plen
Celkem záznamů: 991Zdravě.cz na Facebooku