Výsledky hledání:

zily

 • Encyklopedie

  phlebexairesis

  is, f. (ř. fleps-flebos žíla, ř. exairesis vykroucení) flebexaireze, chirurgické vynětí (části) žíly
 • Encyklopedie

  phlebophleboanastomosis

  is, f. (ř. fleps-flebos žíla, anastomosis spojení) flebofleboanastomóza, chirurgické spojení dvou úseků žíly
 • Encyklopedie

  phleborrhagia

  ae, f. (ř. fleps-flebos žíla, ř. rhagia od rhegnynai výron) fleboragie, krevní výron ze žíly
 • Encyklopedie

  phleborrhaphia

  ae, f. (ř. fleps-flebos žíla, ř. rhafe šev) fleborafie, chirurgické sešití žíly
 • Encyklopedie

  phleborrhexis

  is, f. (ř. fleps-flebos žíla, ř. rhexis prasknutí) fleborexe, prasknutí, trhlina žíly
 • Encyklopedie

  phlebotomia

  ae, f. (ř. fleps-flebos žíla, ř. tome řez) flebotomie, chirurgické otevření, protětí žíly (venae sectio)
 • Encyklopedie

  portobiliaris

  e (l. porta branka jaterní, l. bilis žluč) portobiliární, týkající se vrátnicové žíly (jejích větví) a žlučovodů
 • Encyklopedie

  praecavalis

  e (l. prae před, l. cavum dutina) prekavální, týkající se horní duté žíly
 • Encyklopedie

  pyaemia

  ae, f. (ř. pyon hnis, ř. haima krev) pyémie, zaplavení krve baktériemi, které jsou ve shlucích navázány na infikované krevní tromby. Pyaemia centralis pyémie centrální, při bakteriálním procesu na srdečních chlopních. Pyaemia cryptogenes pyémie kryptogenní, skrytá, z nezjistitelného zdroje. Pyaemia peripherica pyémie periferní, při zánětlivém zdroji na periférii. Pyaemia portalis pyémie portální, vrátnicová, při hnisavém zánětu v oblasti vrátnice. Pyaemia umbilicalis pyémie umbilikální, pupeční, vznikající při zánětu dosud neuzavřené pupeční žíly, při infekci pupku novorozence
 • Encyklopedie

  pyelographia

  ae, f. (ř. pyelos pánvička, ř. grafein psát) pyelografie, rentgenové znázornění pánvičky ledvinné pomocí kontrastní látky. Pyelographia ascendens pyelografie ascendentní, po podání kontrastní náplně do močovodů při cystoskopii. Pyelographia descendens intravenosa pyelografie sestupná, intravenózní, pomocí kontrastní látky vstříknuté do žíly a vylučované ledvinami
Celkem záznamů: 173Zdravě.cz na Facebooku