Výsledky hledání:

zubní

 • Encyklopedie

  paedodontia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. odus-odontos zub) pedodoncie, dětské zubní lékařství
 • Encyklopedie

  paedodontologia

  ae, f. (ř. pais-paidos dítě, ř. odus-odontos zub, ř. logos nauka) pedodontologie, dětské zubní lékařství
 • Encyklopedie

  peric(a)ementitis

  itidis, f. (ř. peri kolem, okolo, c(a)ementum zubní tmelovina) pericementitida, zánět závěsného aparátu zubu (periodontitis)
 • Encyklopedie

  prothesis

  prosthesis, is, f. (ř. protithenai předložit) protéza, umělá náhrada ztracené části těla. Prothesis dentalis, dentium protéza zubní, umělý chrup. Prothesis ocularis protéza oční, umělé oko
 • Encyklopedie

  prothetica

  ae, f. (ř. protithenai předložit) protetika, nauka o umělých náhradách některé části organismu a zhotovování těchto náhrad (např. zubní protézy)
 • Encyklopedie

  pulpalgia

  ae, f. (l. pulpa dřeň, ř. algos bolest) pulpalgie, bolest zubní dřeně
 • Encyklopedie

  pulpextractor

  oris, m. (l. pulpa dřeň, l. extrahere vytahovat) pulpextraktor, jehla na vytažení zubní dřeně
 • Encyklopedie

  pulpitis

  itidis, f. pulpitida, zánět zubní dřeně. Pulpitis acuta purulenta pulpitida akutní hnisavá. Pulpitis ascendens (a tergo) retrográdní pulpitida, kdy infekce se dostává do dřeně apikálním otvorem nebo přídatnými kanálky z periodoncia. Pulpitis chronica aperta pulpitida chronická, otevřená, při otevřené dřeňové dutině a komunikaci s dutinou ústní. Pulpitis chronica clausa pulpitida chronická uzavřená. Pulpitis coronalis partialis pulpitida postihující korunkovou část dřeně. Pulpitis polyposa pulpitida polypózní, forma zánětu, při níž převládají proliferativní pochody a bujení granulační tkáně
 • Encyklopedie

  pulpotomia

  ae, f. (l. pulpa dřeň, ř. tome řez) pulpotomie, chirurgické odstranění zubní dřeně
 • Encyklopedie

  radiodontia

  ae, f. (l. radius paprsek, ř. odus-odontos zub) radiodoncie, zubní rentgenologie, vyšetření zubu, jeho částí a okolí pomocí rentgenových paprsků
Celkem záznamů: 127Zdravě.cz na Facebooku