Výsledky hledání:

zubu

 • Encyklopedie

  inlay

  angl.) výplň, vložka vkládaná do poškozeného zubu
 • Encyklopedie

  iuxtapulparis

  juxtapulparis, e (l. iuxta u, při, l. pulpa dřeň) juxtapulpární, situovaný blízko dřeně (zubu)
 • Encyklopedie

  labiocervicalis

  e (l. labium ret, l. cervix šíje, krček) labiocervikální, týkající se rtů a krčku (zubu)
 • Encyklopedie

  linguodentalis

  e (l. lingua jazyk, l. dens zub) lingvodentální, týkající se jazyka a zubů
 • Encyklopedie

  maleruptio

  onis, f. (l. malus špatný, l. eruptio vyražení) malerupce, vadné, chybné, nepřirozené prořezávání zubů
 • Encyklopedie

  maxillodentalis

  e (l. maxilla horní čelist, l. dens zub) maxilodentální, týkající se horní čelisti a zubů
 • Encyklopedie

  mesialis

  e (ř. mesos střední) meziální (ploška) ve stomatologii, přivrácený k sousednímu zubu blíže střední čáry
 • Encyklopedie

  occlusio

  onis, f. (l. occludere uzavírat) okluze, uzavření, závěr, skus. Occlusio dentium skus, postavení zubů při sevřených čelistech. Occlusio intestinorum uzávěr střev z mechanických příčin
 • Encyklopedie

  odontalgia

  ae, f. (ř. odus-odontos zub, ř. algos bolest) bolest zubů
 • Encyklopedie

  odontoclasis

  is, f. (ř. odus-odontos zub, ř. klasis zlomení) odontoklaze, fraktura zubu
Celkem záznamů: 150Zdravě.cz na Facebooku