Výsledky hledání:

bez

 • Poradna

  Jiné vrozené vady srdeční přepážky

  Ahoj,je tu nekdo kdo ma vrozenou vadu chlopne??Kolik let cca ji mate ??A obeslo se to treba i bez opreace do dospelosti?? Zobrazit otázku a odpovědi
 • Encyklopedie

  agameticus

  a, um (ř. alfa priv., ř. gametes manžel) agametický, bez pohlavních buněk, bez schopnosti tvořit pohlavní buňky
 • Encyklopedie

  amens

  entis (l. a od, bez, l. mens mysl) amentní, zmatený, pošetilý, bez rozumu
 • Encyklopedie

  anoxybiosis

  is, f. (ř. alfa priv., oxygenium kyslík, ř. bios život) anoxybióza, život bez kyslíku, schopnost života bez kyslíku, (např. anaerobní baktérie, klostridie)
 • Encyklopedie

  endarteria

  ae, f. (ř. endon v, uvnitř, arteria tepna) endarterie, označení pro tepny přecházející v kapiláry bez předchozího větvení, konečné tepny bez kolaterál
 • Encyklopedie

  myocardiopathia

  ae, f. ( myocardium sval srdeční, ř. pathos choroba) myokardiopatie, kardiomyopatie, onemocnění s porušenou činností myokardu bez zjevné primární poruchy na chlopních, na věnčitých tepnách a bez známek vysokého krevního tlaku. Myocardiopathia diphtherica myokardiopatie difterická, záškrtová
 • Encyklopedie

  myxodermia

  ae, f. (ř. myxa hlen, ř. derma kůže) myxodermie, onemocnění podobné myxedému, ale bez poruchy štítné žlázy. Myxodermia papulosa (myxoedema papulosum, mucinosis papulosa) myxodermie papulózní, hlenovité hmoty v kůži ve formě bílých pupenců až uzlů bez prokazatelné poruchy činnosti štítné žlázy
 • Encyklopedie

  nonfenestratus

  a, um (l. non ne, l. fenestra okno, otvor) bez fenestrací, bez otvorů
 • Encyklopedie

  impulzivita

  sklon jednat náhle a bez rozvahy ze silného vnitřního popudu, bez zřejmého důvodu
 • Encyklopedie

  stereotypie

  dlouhodobě opakované pohyby těla bez souvislosti s ostatními duševními činnostmi a bez zřetelné poruchy vědomí
Celkem záznamů: 1000Zdravě.cz na Facebooku